Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πάρος

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Καλείσθε την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 

Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δήμου Πάρου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 60.000,00€.

Θέμα 3ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού  για το έργο  «Συντηρήσεις-Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Νήσου Πάρου». 

 

 

                                                                                                                                                        

                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                         Μάρκος Ι. Κωβαίος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.