Πρόσκληση Σύγκλισης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κώστου

Πάρος

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κώστου σε τακτική συνεδρίαση,

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κώστου σε τακτική συνεδρίαση,

στις 26-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Ενημέρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου σχετικά με τη διάθεση των επιχορηγήσεων του Βελέντζειου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου και λήψη απόφασης για τη συντήρηση του μνημείου του Αγίου Αθανασίου του Παρίου.

Θέμα 2ο: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στην Τοπική Κοινότητα Κώστου.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.