Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006  (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006  (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.,

που θα γίνει την 28η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Θέμα 2ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το  άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Θέμα 3ο:  Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  

Θέμα 4ο:  Έγκριση αθλητικών  εκδηλώσεων.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.