×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> DEFER
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/bootstrap.min.js ==> SKIP

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, τη Μ. Δευτέρα 22/4/2019

Πάρος

Τη Μ. Δευτέρα 22/4/2019 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσά του στο δημαρχείο, στις 7 το απόγευμα, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α’ τρίμηνο οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2017 έως 31-12-2017 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α., μετά τον έλεγχο των ορκωτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσληψη ναυαγοσωστών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης διάθεσης θέσεων μαθητείας – καθορισμός αριθμού θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Πάρου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στην εκδήλωση με τίτλο «Φεστιβάλ Πάρου 2019».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Paros Festival για παραχώρηση χώρων για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Πάρου 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Πάρου της εκδήλωσης με τίτλο «Τα Καπετανέικα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου σε Δ.Σ. Ν.Π. & Επιχειρήσεων του Δήμου & Επιτροπές.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) για το έργο «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2017».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση προβολής δραστηριότητας Δήμου Πάρου για την καθαριότητα.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή συμφωνητικού για το πρόγραμμα Clean Blue Paros.

Εισηγητής: Περιβαλλοντολόγος Δήμου Πάρου κ. Ιωάννης Δρακουλάκος.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Καταβολή αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΔΕΠΑΠ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

 

ΘΕΜΑ 17ο: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

 

ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναπληρωτή του, με σκοπό τη σύσταση ως προς τον καθορισμό προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 5067/117292 ΚΥΑ για τις Π.Ε. των Κυκλάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Λεοντής Μικές.

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πάρου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Λεοντής Μικές.

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο 13ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» στη Σίφνο.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Λεοντής Μικές.

 

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Χατζηλιάδου Ελένης για επισκευή – αποκατάσταση πλακόστρωτου στη θέση «Πλατεία Βελέντζα» Παροικίας Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

 

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κακουλίδη Σπύρου για επισκευή – αποκατάσταση πλακόστρωτου στη θέση «Καλελέ» Παροικίας Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

 

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση άδειας για κατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών σε κατάστημα ιδιοκτησίας Ρούσσου Κων/νου κατόπιν αιτήματος Χαμηλοθώρη Ευγένιου στη Δ.Κ. Νάουσα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

 

ΘΕΜΑ 25ο: Επιχορηγήσεις Συλλόγων.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης διοργάνωσης από τον Δήμο Πάρου εκδήλωσης για τον παιδικό καρκίνο με τίτλο «Προσφέρουμε Μαλλιά, Χαρίζουμε Χαμόγελα».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

 

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων στη Δ/Κ Μάρπησσας κατόπιν αιτήματος Τζιώτη Νικολάου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

 

ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος «Νάουσα Πάρου» για ανανέωση χρήσης αίθουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

 

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Καρουμπή Βασιλείου για παραχώρηση χρήσης στο χώρο του αγροκηπίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.