×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> DEFER
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/bootstrap.min.js ==> SKIP

Παριανές Μνήμες | Αι κοινοτικαί εκλογαί

Πάρος

5 Μαΐου 1959

ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εις όλας εν γένει τας Κοινότητας της Επαρχίας μας αι Κοινοτικαί εκλογαί διεξήχθησαν κατά τον πλέον πολιτισμένον τρόπον όστις πράγματι μας ενθυμίζει πολιτικά ήθη Ελβετίας.

Εκτιμώντες ιδιαιτέρως το γεγονός, οφείλουμε να εκφράσωμεν τα θερμά μας συγχαρητήρια τόσον προς τους εκλογείς, όσον και προς τους υποψηφίους, οι οποίοι κατά την προεκλογικήν περίοδον απέφυγον τον τόνον αντιμαχόμενων μερίδων και εν τη προσπάθεια της επικρατήσεώς των διετήρησαν τον ανταγωνισμόν εντός των πλαισίων της ευπρέπειας και πολιτισμένης ευγενούς αμίλλης.  

Οφείλομεν επίσης να εξάρωμεν το ευχάριστον γεγονός, ότι και η πολιτική ηγεσία των νήσων μας παρέμεινεν αυστηρώς ουδετέρα, διακηρύξασα προς πάσαν κατεύθυνσιν, ότι ο λαός της Έπαρχίας μας γνωρίζων πρόσωπα και πράγματα, να δέον επιλέξη εκείνους οι οποίοι κρίνονται οι μάλλον ικανοί και ενδεδειγμένοι δια την επίλυσιν των τοπικών προβλημάτων εκ της οποίας εξαρτάται η ευημερία των χωρίων.

Εναπόκειται ήδη εις τους νεοεκλεγέντας Κοινοτικούς Συμβούλους να επιδείξουν πνεύμα κατανοήσεως και να καταρτίσουν προγράμματα τετραετούς διαρκείας, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων δι’ εκάστην Κοινότητα λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι αι Κοινότητες των νήσων μας είναι κατά το πλείστον πτωχαί και έχουν ανάγκην δια την επίλυσιν των θεμάτων των της απαραιτήτου αρωγής του Κράτους.   


 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δ. Πάρου (Κυκλάδων)

Έτος: 1982

Εγγεγραμμένοι: 2.658

Ψηφίσαντες: 2.100

Έγκυρα: 2.071

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ψήφοι 1.143 (55,19%), 6 έδρες

ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ψήφοι 928 (44,81%), 3 έδρες


 

Έτος: 1986

Εγγεγραμμένοι: 3.012

Ψηφίσαντες: 2.427

Έγκυρα: 2.398

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ψήφοι 1.217 (50,75%), 7 έδρες

ΚΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ψήφοι 977 (40,74%), 4 έδρες

ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ψήφοι 204 (8,51%)


 

Έτος: 1990

Εγγεγραμμένοι: 3.204

Ψηφίσαντες: 2.622

Έγκυρα (1ος γύρος): 2.592

Έγκυρα (2ος γύρος): 2.555

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 1.258 (48,53%), 2ος γύρος ψήφοι 1.363 (53,35%) 7 έδρες

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 1.133 (43,71%), 2ος γύρος ψήφοι 1.192 (46,65%), 4 έδρες

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 201 (7,75%)


 

Έτος: 1994

Εγγεγραμμένοι: 3.419

Ψηφίσαντες: 2.836

Έγκυρα: 2.732

ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ψήφοι 1.435 (52,53%), 7 έδρες

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ψήφοι 1.297 (47,47%), 4 έδρες


 

Έτος: 1998

Εγγεγραμμένοι: 9.860

Ψηφίσαντες: 7.727

Έγκυρα (1ος γύρος): 7.283

Έγκυρα (2ος γύρος): 6.836

ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.614 (35,89%), 2ος γύρος ψήφοι 3.283 (48,03%), 5 έδρες

ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.367 (32,50%), 2ος γύρος ψήφοι 3.553 (51,97%) 13 έδρες

ΑΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.302 (31,61%), 3 έδρες


 

Έτος: 2002

Εγγεγραμμένοι: 11.577

Ψηφίσαντες: 8.377

Έγκυρα: 7.981

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι 4.358 (54,60%), 15 έδρες

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ψήφοι 2.602 (32,60%), 7 έδρες

ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ψήφοι 1.021 (12,79%), 3 έδρες


 

Έτος: 2006

Εγγεγραμμένοι: 11.637

Ψηφίσαντες: 8.489

Έγκυρα: 8.040

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι 5.396 (67,11%), 14 έδρες

ΚΟΝΤΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ψήφοι 2.644 (32,89%), 7 έδρες


 

Έτος: 2010

Εγγεγραμμένοι: 12.119

Ψηφίσαντες: 7.711

Έγκυρα (1ος γύρος): 7.383

Έγκυρα (2ος γύρος): 6.720

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 3.182 (43,10%), 2ος γύρος ψήφοι 3.361 (50,12%), 16 έδρες

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1ος γύρος ψήφοι 2.966 (40,17%), 2ος γύρος ψήφοι 3.352 (49,88%), 9 έδρες

ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ος γύρος ψήφοι 627 (8,49%), 1 έδρα

ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 608 (8,24%), 1 έδρα


 

Έτος: 2014

Εγγεγραμμένοι: 12.599

Ψηφίσαντες: 7.890

Έγκυρα (1ος γύρος): 7.578

Έγκυρα (2ος γύρος): 6.866

ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 3.356 (44,29%), 2ος γύρος ψήφοι 4.456 (64,90%), 16 έδρες

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.034 (26,84%), 2ος γύρος ψήφοι 2.410 (35,10%), 7 έδρες

ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 1.344 (17,74%) 2 έδρες

ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 844 (11,14%) 2 έδρες


 

Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχος 133

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.