×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/bootstrap.min.js ==> SKIP
 • //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js ==> DEFER
 • //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> DEFER
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> ASYNC

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πάρος

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου,

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου,

απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο:  Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», με τίτλο «Νέα έργα ύδρευσης και                              εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε νησιά-τουριστικούς πόλους με                  υψηλό κόστος μεταφοράς νερού και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές», για τη χρηματοδότηση της νέας μονάδας αφαλάτωσης στη θέση «Κρωτήρι». 

Θέμα 2ο:  Έγκριση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στη θέση «Κρωτήρι». 

Θέμα 3ο:  Εξουσιοδότηση εργαζομένου της Επιχείρησης για την υποβολή προτάσεων στο Ο.Π.Σ.

Θέμα 4ο:  Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενου                                       συγκροτήματος μονάδων αφαλάτωσης συνολικής παραγωγής 2.500 κ.μ./ ημέρα και προμήθεια νέων μεμβρανών για την αφαλάτωση Παροικιάς».

Θέμα 5ο:  Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων».

Θέμα 6ο:  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

Θέμα 7ο:  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμο για τον «Καθαρισμό αποχετευτικού δικτύου, αντλιοστασίων λυμάτων και Ε.Ε.Λ.».

Θέμα 8ο:  Εξέταση αίτησης κ. Ρούσσου Νικολάου. 

Θέμα 9ο:  Εξέταση αίτησης κ. Νικολάρη Παναγιώτη. 

Θέμα 10ο: Αιτήσεις δημοτών. 


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.


 

Πούλιος Γεώργιος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.