×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> DEFER
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/bootstrap.min.js ==> SKIP

Οι εργαζόμενοι του δήμου απαντούν για την σελίδα στο Facebook

Πάρος

Στην επίσημη, όπως αναφέρεται, σελίδα του Δήμου διαβάσαμε την παρακάτω ανάρτηση: 

«Καλημέρα σε όλα τα μέλη του ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (Official). Στο ερώτημα που τέθηκε εχθές για το ποιος διαχειρίζεται την ομάδα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις εγκρίσεις των μελών και τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας επιμελείται αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πάρου και υπάλληλοι του Δήμου.

Δεν επεμβαίνει αιρετός και δεν έχει ανατεθεί η διαχείριση σε εξωτερικό συνεργάτη. Για ευνόητους λόγους δε θα δημοσιοποιήσουμε ονόματα υπαλλήλων.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα παράπονά τους ή για περισσότερες πληροφορίες, είναι ευπρόσδεκτοι κάθε Παρασκευή, την ημέρα του Πολίτη, για να ενημερωθούν από τον Δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο. Τηλ. Επικοινωνίας για ραντεβού : 2284360129»

Δηλώνουμε ότι, ως ΔΣ δεν έχουμε λάβει καμιά απολύτως ενημέρωση για τη συμμετοχή εργαζομένων σ’ αυτή τη διαδικτυακή επικοινωνία του Δήμου με τους πολίτες. Άλλωστε οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμιά υπηρεσιακή αρμοδιότητα να απαντούν δημόσια για ζητήματα που αφορούν πολιτικές επιλογές τόσο σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής όσο και σε επίπεδο επιλογής πολιτικών δράσεων των ίδιων θεσμών. Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το παρακάτω άρθρο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:


 

«Άρθρο 1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην

έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς

σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου.

2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων

Σχέσεων»

Όπου στην ενότητα Α, “Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο” παράγραφος 2, προβλέπεται σύσταση και λειτουργία Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων το οποίο υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο. 

Επίσης παραθέτουμε και το άρθρο 4 περί αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων:

«1)* Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και  προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων και ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη  δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

4)** Παρακολουθεί συστηματικά τα  δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά)  σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των  δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.

5)*** Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον  ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

7) Μεριμνά για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοιχους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αδελφοποιήσεις, συνεργασίες, κοινές εκδηλώσεις)

8) Διοργανώνει και επιμελείται την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση διάφορων αντιπροσωπειών ή επισήμων προσώπων που επισκέπτονται το Δήμο»


 

Από την παράγραφο 1* συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι όποιοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο Γραφείο έχουν αρμοδιότητες γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την εισήγηση του τρόπου της επικοινωνίας και του προγραμματισμού, και εκτελεστικό σε ότι αφορά την προώθηση και εφαρμογή αυτών που τελικά εγκρίνονται από το Δήμαρχο αφού σ’ αυτόν υπάγεται απευθείας η συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Από την παράγραφο 4** συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι παραπάνω εργαζόμενοι έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν τα δημοσιεύματα και μόνο να ενημερώνουν το Δήμαρχο και καθόλου να αναλαμβάνουν την ευθύνη των απαντήσεων οι οποίες σημειώνουμε και πάλι αφορούν πολιτικές αποφάσεις και δράσεις. 

Από την παράγραφο 5*** προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των σχέσεων του Δήμου με τον τύπο άλλα και την επιμέλεια  των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν την αρμοδιότητα των απευθείας απαντήσεων αλλά την επιμέλεια αυτών των απαντήσεων που οφείλει να δίνει η Δημοτική Αρχή για τις πολιτικές επιλογές της.   


 

Σε σχέση με την ανακοίνωση και σε συνδυασμό με τον ΟΕΥ, βάσει του οποίου είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί ο Δήμος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι άλλο είναι η διαχείριση μιας διαδικτυακής σελίδας και άλλο η επιμέλεια (αναφέρεται στον ΟΕΥ) αυτών που «ανεβαίνουν» εκεί. Ο διαχειριστής έχει την απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της λειτουργίας μιας σελίδας και συνήθως είναι και ο δημιουργός της ενώ αυτός που έχει την επιμέλεια απλά ελέγχει την ορθότητα των όποιων απαντήσεων δίνονται και έχει γνωμοδοτική καθώς και εκτελεστική αρμοδιότητα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, την απόλυτη ευθύνη των απαντήσεων της συγκεκριμένης σελίδας έχει η Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΕΥ.


 

Κατόπιν των προαναφερομένων θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη για τις απαντήσεις που δίνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαύλου επικοινωνίας μέσω του οποίου έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή να συνδιαλέγεται με τους πολίτες. 


 

Ακόμα, εξαιτίας των μνημονιακών νόμων, που έχουν επιβάλει τη μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο αλλά και λόγω της ανυπαρξίας σοβαρών δράσεων από τις Δημοτικές Αρχές της ΚΕΔΕ για την επίλυση αυτού του προβλήματος, θεωρούμε ότι η καθοριστική έλλειψη προσωπικού από το Δήμο μας, δεν επιτρέπει την επιλεκτική πολυτέλεια λειτουργίας αυτού του Γραφείου τη στιγμή που υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε πολύ νευραλγικούς τομείς του Δήμου.    


 

Επειδή από την παραπάνω ανακοίνωση προκύπτουν απορίες, σε σχέση με την απασχόληση των εργαζομένων στη συγκεκριμένη διαδικτυακή σελίδα, με δεδομένη την τεράστια έλλειψη προσωπικού, καθώς και σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου Γραφείου σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις και την υπηρεσιακή διοίκηση δεσμευόμαστε για περεταίρω αναζήτηση διευκρινήσεων τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο, αν χρειαστεί, και από το Δημοτικό Συμβούλιο.


 

Από το ΔΣ Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α. 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.