Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κώστου

Πάρος

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κώστου σε τακτική συνεδρίαση,

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κώστου σε τακτική συνεδρίαση,

στις 23-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του μνημείου του Αγίου Αθανασίου του Παρίου.

Θέμα 2ο: Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του  Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 3ο: Μεταφορά στήλης ηλεκτροφωτισμού δημοτικής οδού.

    


 

  

                        Η Πρόεδρος

                                           της Τοπικής Κοινότητας Κώστου


 

                                       Ειρήνη Ρούσσου

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.