×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/bootstrap.min.js ==> SKIP
 • //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js ==> DEFER
 • //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> DEFER
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js ==> ASYNC

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία | Οδός Λ/γου Γεώργιου Β. Γράβαρη

Πάρος

Παραθέτω απόσπασμα  που σχετίζεται με την αιματηρή μάχη που διεξήχθη στο Πέτσοβο νοτιοανατολικά της Σερβίας κοντά στα βουλγαρικά σύνορα, στις 15 Ιουλίου 1913.

Παραθέτω απόσπασμα  που σχετίζεται με την αιματηρή μάχη που διεξήχθη στο Πέτσοβο νοτιοανατολικά της Σερβίας κοντά στα βουλγαρικά σύνορα, στις 15 Ιουλίου 1913.

«[…] Ήτο νύκτα ακόμη, ότε ήρχισεν ο συναγερμός της τρίτης Μεραρχίας. Δεν είχεν ακόμη ξημερώσει. Εκείνην, την στιγμήν ηκούσθησαν πυκνοί πυροβολισμοί όπλων πεζικού προς το άκρον αριστεράν της Μεραρχίας πλησίον του χωριού Μητσομήντζη, εις τα υψώματα του οποίου είχε μείνει από της χθες ο λόχος του μηχανικού υπό τον Γράβαρην. Οι Βούλγαροι κατόρθωσαν την νύκτα να εισχωρήσουν εντός της χαράδρας αριστερά του λόφου 1450 απαρατήρητοι και κατά την χαραυγήν να φανούν προ των Ελληνικών κλιμακίων των προφυλακών του μηχανικού. Ήτο η ώρα, κατά την οποίαν διενέμετο εις τους στρατιώτας το πρωινόν ρόφημα, το τσάι και την στιγμήν κατά την οποίαν ο επιλοχίας τους εκάλει εις γραμμήν, ο φρουρός του άκρου φυλακίου παρετήρησε κάτω από μίαν λόχμην να προβάλλουν δύο Βούλγαροι. – Βούλγαροι! Εφώναξεν εξαφνικά. Εις τα όπλα! Εις το άκουσμα αυτό το ανέλπιστον οι στρατιώται αφήκαν  το ρόφημα και ήρπασαν τα όπλα, υποδεχθέντες με ομομβροντίαν πυροβολισμών τους επερχόμενους Βουλγάρους. Οι τελευταίοι είχαν την λόγχην εφ’ όπλου και ώρμησαν κατά των θέσεων μας υπό τους ήχους των τυμπάνων των, με αγρίας φωνάς και αλαλαγμούς.   
Η θέσις του λόχου ήτο δεινή. Αλλά δεινοτέρα θα ήτο όλης της Μεραρχίας, εάν ο εχθρός κατώρθωνε να καταλάβη τον λόφον αυτόν, οπότε θα απέκλειε την όλην υποχώρησιν αυτής προς δυσμάς και νότον. Ο διοικητής του λόχου λοχαγός Γράβαρης, ενόησεν όλον το μέγεθος του κινδύνου, αλλά και όλον τον όγκον της ευθύνης, η οποία εβάρυνεν αυτόν και τους άνδρας του. 
Εδώ θα πεθάνουμε όλοι, παιδιά, εφώναξε στους άνδρας του λόχου. Και ταυτοχρόνως διέταξε τα άκρα κλιμάκια να υποχωρήσουν και να καταλάβουν την κορυφή της λοφοσειράς.   
Όταν δε οι Βούλγαροι, μετά πεισματώδη αγώνα, κατόρθωσαν να πλησιάσουν και σχεδόν να τους κυκλώσουν, ο ιπποκόμος του προσέτρεξε με το άλογο του δια να τον σώση.
Δεν φεύγω εγώ απ’ εδώ, είπε…, πήγαινε! Και δεν έφυγε. Μια σφαίρα τον έβρε εις την κεφαλήν και τον άφηκε νεκρόν (…)».

*2η αναφορά (1η στο τεύχος 464 της Φωνής της Πάρου, στις 13 Ιουλίου 2018) 
Πηγές: «Παριανά» τευχ. 17) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό Μαρίας Ναυπλιώτη έως την οδό Μαντώς Μαυρογένη. 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης
Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας Παροικιάς
 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.