Εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του προέδρου της Δ.Κ. Νάουσας

Πάρος

Η εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του προέδρου της  Δ.Κ. Νάουσας προς τον Δήμο Πάρου έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των με Αρ. Πρωτ. 57 & 58 / 7-8-2019 επιστολών του Προέδρου της Δ. Κ. Νάουσας 

 (Σχετικό e-mail προς εσάς:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ   /  9-8-2019)

 

Εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του προέδρου του Δ.Κ. Νάουσας

Προς:

Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Αντιδημάρχων

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας, Δόμησης & Περιβάλλοντος – υπ’ όψη κου Ι. Ραγκούση

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ / Δ. Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, 16-8-2019, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση σχετικά με τα έγγραφα,

με αρ. πρωτ. 57 & 58 από 7-8-2019, που σας έχουμε αποστείλει και αφορούν αποκλειστικά τη δημόσια υγεία,

τόσο των συμπολιτών μας όσο και των επισκεπτών της Νάουσας, ούτε έχει γίνει κάποια σχετική ενέργεια.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, για την όποια υποβάθμισή του ή αδιαφορία από πλευράς σας

καθώς επίσης και για όποια προβλήματα προκύψουν, όσον αφορά τη δημόσια υγεία, θα φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη.

Γεώργιος Μπαρμπαρίγος

Πρόεδρος Δ.Κ. Νάουσας

Η εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του προέδρου της  Δ.Κ. Νάουσας προς τον Δήμο Πάρου έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των με Αρ. Πρωτ. 57 & 58 / 7-8-2019 επιστολών του Προέδρου της Δ. Κ. Νάουσας 

 (Σχετικό e-mail προς εσάς:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ   /  9-8-2019)

 

Εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του προέδρου του Δ.Κ. Νάουσας

Προς:

Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Αντιδημάρχων

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας, Δόμησης & Περιβάλλοντος – υπ’ όψη κου Ι. Ραγκούση

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ / Δ. Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, 16-8-2019, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση σχετικά με τα έγγραφα,

με αρ. πρωτ. 57 & 58 από 7-8-2019, που σας έχουμε αποστείλει και αφορούν αποκλειστικά τη δημόσια υγεία,

τόσο των συμπολιτών μας όσο και των επισκεπτών της Νάουσας, ούτε έχει γίνει κάποια σχετική ενέργεια.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, για την όποια υποβάθμισή του ή αδιαφορία από πλευράς σας

καθώς επίσης και για όποια προβλήματα προκύψουν, όσον αφορά τη δημόσια υγεία, θα φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη.

Γεώργιος Μπαρμπαρίγος

Πρόεδρος Δ.Κ. Νάουσας

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.