Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία | Οδός Μιχαήλ Ιωάννου Κρίσπη

Πάρος

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1832 ο Μιχαήλ Ι. Κρίσπης δολοφονήθηκε ως αντικαποδιστριακός από τους πολιτικούς του αντιπάλους, μέσα στο ναό της Καταπολιανής

ή κατά ζώσα παράδοση, μπροστά στον ναό των Τριών Ιεραρχών, κοντά στο πατρικό του σπίτι στην Παροικιά.

Γεννήθηκε το 1789, διετέλεσε πρόκριτος, δημογέρων Παροικιάς και πληρεξούσιος Πάρου. Σύζυγος του Σιόρ Μιχέλη, όπως τον αποκαλούσαν, υπήρξε η Κατίγκω Μάτσα. Μοναδικό παιδί τους ο Κωνσταντίνος Κρίσπης (1826-1886), δήμαρχος Παροικιάς, βουλευτής Παροναξίας και πρόεδρος της ελληνικής Βουλής.

«[…] Με αρχηγό τον Ανδρέα Χαλκιά, ένοπλοι Κεφαλλονίτες αναχώρησαν από το Ναύπλιο με πρώτο σταθμό την Τήνο. Ακολούθως κατευθύνθηκαν στην Πάρο, στις 3 Σεπτεμβρίου και πριν προφθάσει ο ναύαρχος Κριεζής να στείλει τέσσερα πολεμικά πλοία εναντίον των ληστών, αυτοί «εκυρίευσαν την πόλιν, εφόνευσαν τον Μιχαήλον Κρίσπην ένα των προκρίτων, επολιόρκησαν τον Διοικητικόν Τοποτηρητήν εντός της οικίας του και μόλις ενώ ετοίμαζον ξύλα δια να τον κατακαύσωσι μετά των μετ’ αυτού στρατιωτών, έφθασαν τα πλοία και τον ελύτρωσαν», αναφέρει το γράμμα του προς την επί των Ναυτικών Γραμματείαν (Σύρα, 9 Σεπτ. 1832, ο ναύαρχος Α. Γ. Κριεζής.

Και συνεχίζει: «Ταυτοχρόνως έφθασαν εκεί και οι στρατιώται της πολιτοφυλακής της Νάξου μετά του διοικητού κ. Κλεομένους και όντες οι λησταί πεντήκοντα περίπου τον αριθμόν αποσυρθέντες από την πόλιν κατέλαβον την Μονήν της Εκατονταπυλιανής όπου ήδη ευρίσκονται στενώς αποκλεισμένοι και οι οποίοι, άμα συλληφθώσι, θέλουσι πεμφθή προς την Κυβέρνησιν δια να κριθώσι παρά του αρμοδίου δικαστηρίου και να δώσωσι δίκην δι’ όσα ληστρικώς έπραξαν».

Πηγή: «Χρονολογικό Πανόραμα της ιστορίας της Πάρου».

Η οδός ξεκινάει από την πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους», έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης

Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας Παροικιάς

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.