Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 20/9/2019

Πάρος

Την Παρασκευή 20/9/2019 στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο

Την Παρασκευή 20/9/2019 στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο

για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β’ τρίμηνο οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάρου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) για το έργο «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του υποέργου (1) με τίτλο: «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικίας» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001744.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου ως συνδιοργανωτή στο συνέδριο του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής με τίτλο: «Ο Πάριος ηγεμών της Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογένης και η εποχή του» που θα πραγματοποιηθεί στην Παροικία Πάρου το διάστημα 11 – 13 Οκτωβρίου 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στην ημερίδα των Φίλων της Πάρου με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου – Τα αρχαία λατομεία στο Μαράθι και στους Λάκκους» και ορισμός εκπροσώπου στην οργανωτική επιτροπή.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Αγ. Άννα Παροικίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προελέγχου & ελέγχου επιχειρήσεων των οποίων η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας τους χορηγείται από τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός Επιτροπών Διαχείρισης αθλητικών χώρων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου και του αναπληρωτή του στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 15ο: Σύσταση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία & εισήγηση παραχώρησης ή μη.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στο δίκτυο αειφόρων νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή για επανασύνδεση καταναλωτών των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών (άρθρο 3 ΦΕΚ Β’ 474/14-02-2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (άρθρο 6 ΦΕΚ 138/τ.β’/24-02-65).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 23ο: Αντικατάσταση μέλους του Δήμου Πάρου στη γνωμοδοτική επιτροπή που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.