Υπογράφει προγραμματική σύμβαση για τις συντηρήσεις - επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Πάρου

Πάρος

Στη Σύρο στις 24/09/2018, υπογράφει προγραμματική σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο και τον Δήμος Πάρου που είναι ο κύριος του έργου που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Μάρκο Κωβαίο

 κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις - Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Πάρου»,

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Γήπεδο Παροικιάς και είναι:    

   • Καθαίρεση Υπάρχοντος χλοοτάπητα

 

   • Τοποθέτηση Νέου Χλοοτάπητα• Γέμισμα τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους Καουτσούκ

 

   • Αντικατάσταση και Πάκτωση των στεγάστρων αναπληρωματικών

 

  • Χρωματισμός Πυλώνων φωτισμού γηπέδου

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Γήπεδο Μάρπησσας και είναι:    

   • Καθαίρεση υπάρχοντος χλοοτάπητα με προσοχή και μεταφορά του σε θέση

 

   που θα υποδειχθεί από τη επιβλέπουσα υπηρεσία

 

   • Επισκευή της υπόβασης του χλοοτάπητα στα σημεία που απαιτείται

 

   • Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα

 

   • Τοποθέτηση νέων στεγάστρων αναπληρωματικών

 

   • Καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης και τοποθέτηση νέας περίφραξης όπου απαιτείται.

 

   • Τοποθέτηση έξι νέων πυλώνων φωτισμού ύψους 16 μ. (με φωτιστικά LED)

 

  συμπεριλαμβανομένου της βάσης τους και της απαιτούμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης
και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν
όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια  δεκαοκτώ  (18) μηνών  .

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.