Συνεδρίασεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 30/9/2019 και 2/10/2019

Πάρος

Τη Δευτέρα 30/9/2019 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσά του στις 8 το βράδυ,

για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Αρχιλόχου, προς χρήση προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Μελών Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Επιτροπής υποστήριξης στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας  Γενιάς.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Οίκος Ευγηρίας Πάρου Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Ίδρυμα».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του κληροδοτήματος Μάρπησσας «Παναγιώτη Κουτρέλη».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 211/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάρου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρου στο κοιμητήριο του Προδρόμου της Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σε αίτημα της εταιρείας «ON AIR SLR» για χορήγηση άδειας βιντεοσκόπησης σε περιοχές της Πάρου στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2019 για τις ανάγκες της διαφημιστικής παραγωγής με την επωνυμία «Grimaidi Lines 2020 Campaign».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιχαήλ Γιαλόζογλου για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στάθμευσης στη πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» στη Παροικία Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

Την Τετάρτη 2/10/2019 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσά του για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1/1-/2018 έως 31/12/2018 δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.