Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 14/10/2019

Πάρος

Τη Δευτέρα 14/10/2019 συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις της (επ. δρόμος Παροικιάς-Καμαρών), η ΔΕΥΑΠ στις 11 το πρωί,

για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση προδιαγραφών και διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην περιοχή Κρωτήρι, Δ.Κ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, πλησίον εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς.

Θέμα 2ο: Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων και υλικών ύδρευσης».

Θέμα 5ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κρωτήρι-Πάρος».

Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς».

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υδροφόρου οχήματος».

Θέμα 8ο: Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων.

Θέμα 9ο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» για τη Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.

Θέμα 10ο: Ορισμός Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 11ο: Ορισμός επιβλέποντος λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πέπονας Παροικιάς, Δήμου Πάρου.

Θέμα 12ο: Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 13ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 14ο: Εξέταση αιτήματος εργαζόμενου για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.