Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 21/10/2019

Πάρος

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 21/10/2019 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του,

για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό Βυθού Παραλιών Νήσου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά δύο ακινήτων στη Κοινότητα Νάουσας για χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση απολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Πετρόπουλος

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Πετρόπουλος

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Πετρόπουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού και ειδικού απολογισμού επιχορηγήσεων οικ. έτους 2018 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μέριμνας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ».

Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2019 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μέριμνας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ».

Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή σε κενή οργανική θέση του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός Προέδρου & Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα της «Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κυκλάδων» για την παραχώρηση της πλατείας Μαντώ Μαυρογένους την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 για την Πραγματοποίηση Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεμπάμης.

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ο.Τ. της Νάουσας Πάρου ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και την άρση απαλλοτρίωσης βάση της υπ’ αριθμ. 366/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 15ο: Χαρακτηρισμός οδού εκτός σχεδίου και καθαρισμός – επισκευής αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης «Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για απόθεση οστών στο χωνευτήριο Παροικίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 19ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 σε περιοχή του οικισμού Προδρόμου της Κοινότητας Αρχιλόχου Δήμου Πάρου (μετά από αίτηση του κ. Γεώργιου Μανιού).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 20ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 στη θέση Αμπελάς (μετά από αίτηση του κ. Μιχάλη Τριπολιτσιώτη).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 21ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 σε περιοχή του οικισμού Δρυού της Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου (μετά από αίτηση του κ. Θεόδωρου  Ζαρμακούπη).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 22ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μικές Λεοντής.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.