Ο Π. Πετρόπουλου απαντά στον Ν. Μαρινάκη

Πάρος

Σχετικά με την επιστολή του κ. Νίκου Μαρινάκη για τη συμμετοχή του στο ΔΣ της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, Π. Πετρόπουλος, μας έστειλε απαντητική επιστολή:

Η επιστολή Μαρινάκη ΕΔΩ

Ακολουθεί η απάντηση Πετρόπουλου

«Μετά την ευθεία επίθεση σας κατά του δημοτικού συμβουλίου, οφείλω ως πρόεδρος του, να αποκαταστήσω την αλήθεια σε ορισμένα ζητήματα που θέσατε και να απαντήσω δημοσίως, εφόσον  αυτό τον τρόπο διαλέξατε να μας γνωστοποιήσετε και εσείς τα αιτήματα σας.

Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργική απόφαση 63967 του 2019 που βρίσκεται δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 3537 Τεύχος Δεύτερο της 20ης Σεπτεμβρίου του 2019 το οποίο και επισυνάπτεται, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παράγραφος 1α, εγγράφεται ότι μεταξύ των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται υποχρεωτικά « - Δύο (2) διευθυντές / διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.»

Λαμβάνοντας τη λίστα των κατά σειρά αρχαιότητας Διευθυντών Δημοτικών Σχολίων Πάρου από τη διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, οι 4 πρώτοι εκ των 5 αρχαιοτέρων που ζητάει ο νόμος , οριστήκατε μέλη της επιτροπής, ex officio. Πιο συγκεκριμένα οι 2 πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι 2 επόμενοι ως αναπληρωματικά, αφήνοντας τον 5ο αρχαιότερο εκτός συμβουλίου. Αυτή ακριβώς είναι η αντιδημοκρατική διαδικασία που ακολουθήσαμε για αυτή την αντιδημοκρατική απόφαση που πήραμε.

Συνεχίζοντας θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι η σύσταση της επιτροπής αυτής είναι αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πάρου και μόνο, συνεπώς το πρώτο αίτημα που αναρτήσατε, με αποδέκτη την ίδια τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου, είναι άνευ ουσίας εφόσον καμία αρμοδιότητα δεν έχει επί του θέματος.

Περνώντας στα αιτήματα σας, όσων  αφορά την συμμετοχή σας ή όχι στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρονική περίοδο 2019-2023, το μόνο που θα χρειαστεί είναι η παραίτηση σας από το ex officio δικαίωμα συμμετοχής σας για την δεδομένη σύσταση. Αν στο μέλλον υπάρξουν άλλες επιτροπές που ορίζουν τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου ex officio μέλος τους, τότε λυπάμαι αλλά θα πρέπει να ακολουθείται κάθε φορά η ίδια διαδικασία, αυτή της παραίτησης από το δικαίωμα σας. Παραίτηση που γνωστοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου και όχι στις εκάστοτε επιτροπές ή νομικά πρόσωπα.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα σας, περί διαχείρισης χρημάτων, πολύ φοβάμαι ότι δια νόμου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Συγκεκριμένα στο ίδιο ΦΕΚ, στο άρθρο 1 παράγραφος 8δ ορίζει:

« Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:

11.

α. Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

Βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο τηρεί η σχολική επιτροπή. Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα συγκεντρωτικά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.Κατάσταση εισπράξεων - πληρωμών, την οποία τηρεί η σχολική μονάδα. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην σχολική επιτροπή αντίγραφο της κατάστασης εισπράξεων - πληρωμών που περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα. Στην κατάσταση πληρωμών επισυνάπτονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, τα οποία τηρούνται στην έδρα της σχολικής επιτροπής.

 iii. Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.

 β. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης προμηθεύονται με μέριμνα και δαπάνες της σχολικής επιτροπής, φυλλομετρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών συντάσσεται και υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου.

γ. Πέραν των εντύπων βιβλίων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας των σχολικών επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφότυπο αρχείου υπολογιστικών φύλλων ή σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Υπεύθυνοι για την καταχώριση των στοιχείων είναι, κατά περίπτωση, τα μέλη των σχολικών επιτροπών και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.»

Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις βέβαια στο ίδιο ΦΕΚ δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του διευθυντή. Ο εκτελών χρέη διευθυντή αναλαμβάνει ουσιαστικά την διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων, αλλά η επικύρωση απαιτεί υπογραφή του διευθυντή. Συνεπώς η ευθύνη αυτή βαραίνει εσάς σαν Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες εφόσον επιθυμείτε την παραίτηση σας από την σχολική επιτροπή.

Υ.Γ. Είναι σημαντικό πριν την δημοσίευση ενός άρθρου-επίθεσης στο ανώτατο όργανο του Δήμου Πάρου, το Δημοτικό Συμβούλιο, να ελέγχεται η ορθότητα του περιεχομένου του για την διατήρηση του κύρους και του σεβασμού του οργάνου αυτού. Εάν κρίνετε ότι πρέπει να αποκαταστήσετε ο ίδιος την αλήθεια, παρακαλείσθε να δημοσιεύσετε την απάντηση αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε εμείς στη δημοσίευση της.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Το ΦΕΚ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.