Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 7/11/2019

Πάρος

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΠ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού στην Παροικιά, θα συνεδριάσει το ΔΣ της εταιρείας την Πέμπτη 7/11 στις 11 το πρωί

, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποιήσεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Πάρου.

Θέμα 2ο: Έγκριση οριστικής Η/Μ μελέτης των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης για τον οικισμό Λεύκες.

Θέμα 3ο: Έγκριση οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης για τον οικισμό Λευκών και αγωγού μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Λευκών και Κώστου έως το σημείο σύνδεσης τους στον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς προς ΕΕΛ Μάρπησσας.

Θέμα 4ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 94/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ (ΑΔΑ: 6Ι76ΟΡΓΠ-9ΒΦ)

Θέμα 5ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 88/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ (ΑΔΑ: ΨΛ1ΘΟΡΓΠ-3ΤΞ )

Θέμα 6ο: Ορισμός υπαλλήλου για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών έργων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και εκχώρηση δικαιώματος ψηφιακής υπογραφής.

Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Θέμα 8ο: Αίτηση οικονομικού φορέα για παράταση υποβολής προσφορών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης αγοράς ακινήτου.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΔΕΥΑΠ σε εταιρικό σχήμα με σκοπό τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τη διαχείριση αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους».

Θέμα 11ο: Αιτήσεις πολιτών.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.