Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 18/11/2019

Πάρος

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 18/11/2019 στις 7 το απόγευμα

στην αίθουσα συνεδριάσεών του στο δημαρχείο του νησιού, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτήματος των Φίλων της Πάρου και του Κέντρου Υγείας Πάρου για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου η ημερίδα για την Υγεία.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά «Εγκατάσταση, επεξεργασία και καθαρισμό λυμάτων της Κοινότητας Νάουσας Νήσου Πάρου που βρίσκεται στην περιοχή “Διαλισκάρι” και τροποποίησή της, λόγω βελτίωσης – εκσυγχρονισμού της Ε.Ε.Λ. και κατασκευής αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευση».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Άδεια τομής δρόμου για σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΥΑΠ κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας ΔΟΜΕΡΓΟΝ.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς συστήματος καθαρισμού επιφανείας υδάτων Seabin από την Cyclades Preservation Fund.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση καταβολής επιχορήγησης ΣΑΤΑ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Πάρου ύψους 10.850,00€ για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής πέργκολας σε ρυμοτομούμενο χώρο στη θέση «Ζουριό» στην παραλία Αγ. Δημητρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ο.Τ. στη θέση «Τσάρλες» της Νάουσας Πάρου ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και την άρση απαλλοτρίωσης βάσει της υπ’ αριθμ. 144/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 11ο: Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εταιρείας ελεγκτών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικ. έτους 2019 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 14ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δρόμο στη περιοχή «Λογαράς» Μάρπησσας κατόπιν αιτήματος του Πούλιου Δημήτριου του Εμμανουήλ.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών της Κοινότητας Νάουσας.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος, Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στη Κοινότητα Αγκαιριάς και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος, Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 17ο: Επιβολή προστίμων παραβίασης κανονισμού καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της δράσης «Wifi4Eu Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για τη δράση «Wifi4Eu Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες» προϋπολογισμού 15.000,00€ και ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 20ο: Παράταση διάρκειας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή–παράδοση δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 24ο: Πράξη αναγνώρισης ορίων μεταξύ ιδιοκτησιών Κων/νου Θεοφιλόπουλου και Δήμου Πάρου στη θέση Βουνάλι Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 25ο: Παραχώρηση δουλείας όδευσης σε ιδιωτικό γήπεδο το οποίο στερείται πρόσβασης σε δρόμο μέσα από δημοτικό ακίνητο κατόπιν αιτήματος Μαυρομάτας Χανιώτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.