Δελτίο Τύπου από τον δήμο Πάρου για ενημερωτική ημερίδα

Πάρος

Στο πλαίσιο της έναρξης δράσεων συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης ΜΙΟ-ECSDE (πρωτοβουλία MEdIES) και Δήμων νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών ο Δήμος Πάρου οργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου την Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2019 (17:15 - 20:00) με θέμα την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά.

Ο Δήμος Πάρου, η ΕΕΑΑ και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργώντας με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, συνεργάζονται και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανακύκλωση συσκευασιών και κυρίως στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης.

Βασικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση κοινού και η ευαισθητοποίηση σε θέματα μείωσης των πλαστικών στις θάλασσες, η ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης σε κάθε περιοχή, η υποστήριξη ομάδων μαθητών και η βιωματική ενεργοποίηση τους απαντώντας ατομικά και ομαδικά στο κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.

Αποτελεί βασική προτεραιότητά μας το τρίπτυχο:

Ενημέρωση και ενεργοποίηση των δημοτών σε κάθε νησί και παραθαλάσσια περιοχή

Το μήνυμα να φτάσει σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες

Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των εφήβων

Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στην πολιτική προώθησης αποτελεσματικής ανακυκλωτικής συμπεριφοράς από τους πολίτες. Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και στοχεύει παράλληλα στην ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ συμβεβλημένων επιχειρήσεων, της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και του Δήμου Πάρου. Οι δραστηριότητες σκοπεύουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν άμεσα περισσότερους κατοίκους όλων των ηλικιών και ειδικότερα τη μαθητική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς). Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά παρουσίαση και εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, μετά την Λευκάδα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος είναι:

Περιορισμός χρήσης «πλαστικών μιας χρήσης» κυρίως στα σχολεία όπου γίνεται η εφαρμογή του προγράμματος δράσεων συνεργασίας.

Περιορισμός των πλαστικών απορριμμάτων /αύξηση της ανακύκλωσης /βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων στις γειτονιές/σχολεία.

Αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης, την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ενημερωμένοι επαγγελματίες εστίασης, τουρισμού, γεωργίας και αλιείας για τα πλαστικά μιας χρήσης.

Ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία στα πλαστικά μιας χρήσης, τις δυνατότητες και την αξία της ανακύκλωσης.

Μεσοπρόθεσμα αναμένεται:

Αύξηση των Ρευμάτων Ανακύκλωσης (Μπλε κάδος).

Μείωση της επιβάρυνσης των ΧΥΤΑ των περιοχών.

Περιορισμός της ρύπανσης από πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.