Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 3/12/2019

Πάρος

Η ΚΔΕΠΑΠ θα συνεδριάσει στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου την Τρίτη 3/12/2019

στις μία το μεσημέρι για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2020 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.
Αποδοχή παραίτησης εργαζομένου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με δυνατότητα ανανέωσης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»
Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 3492/2019 προκήρυξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αφορά στην πρόσληψη τριών ατόμων ΙΔΟΧ.
Πρόταση για δημοσίευση χριστουγεννιάτικου μηνύματος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέματα που αφορούν την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου.
Συζήτηση επί του αιτήματος της κ. Ε. Ρηγούτσου.
Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων υλικών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Συζήτηση επί των προτάσεων του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας σχετικά με την Δημοτική Αίθουσα Τέχνης «Άγιος Αθανάσιος».
Έγκριση παραχώρησης χώρων.
Έγκριση εξόδων εγκατάστασης κλιματιστικών στο Κ.Η.Φ.Η. Νάουσας Πάρου.
Αλλαγή προγράμματος σταθερής τηλεφωνίας στο Κ.Η.Φ.Η. Νάουσας Πάρου.
Έγκριση αγοράς αθλητικού υλικού.
Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας.
Επικαιροποίηση Κανονισμού του προγράμματος ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου.
Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.