Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 6/12/2019

Πάρος

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 6/12/2019, στις 8 το βράδυ,

στην αίθουσα συνεδριάσεών του για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 4ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών - φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης «Λιμενικά έργα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Νήσου Πάρου: Συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μόλου για τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου, Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση – διαχείριση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/30-10-2019).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Πάρου» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ηλίας Κουντρομιχάλης.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.