Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 11/12/2019

Πάρος

Η ΔΕΥΑ Πάρου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 11/12/2019 στις 10 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς,

για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου επί δικαστικής απόφασης.

Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020.

Θέμα 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 4ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου».

Θέμα 5ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 14 του Ταμείου Συνοχής.

Θέμα 6ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Επέκταση δυναμικότητας ΕΕΛ Νάουσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 14 του Ταμείου Συνοχής.

Θέμα 7ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου-Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.

Θέμα 8ο: Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδροφόρου οχήματος».

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων».

Θέμα 10ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 11ο: Ορισμός στατιστικού ανταποκριτή στον κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης το 2020.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με το Δήμο Πάρου.

Θέμα 14ο: Αίτηση παραίτησης εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 15ο: Αίτηση εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Θέμα 16ο: Αίτηση εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Θέμα 17ο: Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση.

Θέμα 18ο: Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Σιφναίου Νικολάου.

Θέμα 19ο:Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Αλιπράντη Γεωργίου.

Θέμα 20ο: Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Ρούσσου Πέτρου και Παναγιώτη.

Θέμα 21ο: Παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας σε φορείς του νησιού.

Θέμα 22ο: Εξέταση αίτησης κ. Τριπολιτσιώτη Μαρίας.

Θέμα 23ο: Αιτήσεις καταναλωτών.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.