Προχωράει το έργο για το νέο εμπορικό λιμάνι στο Καμινάκι

Πάρος

Στη θαλάσσια  περιοχή Καμίνακι της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας και στο πλαίσιο της Α' Φάσης των μελετών για το νέο εμπορικό λιμάνι γίνονται γεωλογικές ερευνητικές εργασίες

για την καταγραφή του περιβάλλοντος του βυθού καθώς και βυθομετρήσεις.
Τα στοιχεία των ερευνών είναι συμπληρωματικά του φακέλου της μελέτης της Α' Φάσης. 

Υπενθυμίζεται ότι  για την υλοποίηση αυτού του έργου υποδομής για την Πάρο έχει,  εξασφαλιστεί η χρηματοδότησης των μελετών της Α’ Φάσης .

Ο Δήμος Πάρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τα τελευταία  χρόνια επιχειρούν να επισπεύσουν το έργο αυτό, είκοσι τέσσερα  χρόνια (1996) μετά την έναρξη της μελέτης του με φορέα το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης.

Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.100.000 € και ο προϋπολογισμός της Α’ Φάσης σε 7.200.000 ευρώ.
Η θέση Καμινάκι  θεωρήθηκε η καταλληλότερη σε σχέση με την προσβολή από κυματισμούς,
την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, τη λειτουργικότητα, την απουσία συγκρουόμενων και
αλληλοαναιρούμενων δραστηριοτήτων .

. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάσσει στο ΠΔΕ 2018 και στην ΣΑΜ 090,
το έργο «Προγραμματικό Σχέδιο (Προκαταρτική Έκθεση) Νέου Λιμένος Πάρου Οριστ. Μελέτη Έργων Α’ φάσης και Συναφείς Μελέτες»
, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.

Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στη δυνατότητα εξυπηρέτησης της σημερινής και μελλοντικής εμπορικής κίνησης,
που μέχρι σήμερα γίνεται από το λιμένα της Παροικιάς και ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως επιβατικός, μαζί με άλλες χρήσεις.
Ως φορέας υλοποίησης προτάθηκε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ ΓΓΥ
και ειδικότερα ως προϊσταμένη αρχή η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)
και ως διευθύνουσα υπηρεσία το τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού (Δ20/α) αυτής.
Σημαντική προϋπόθεση για την λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού θεωρείτε η μελέτη και ο σχεδιασμός των συνοδών έργων,
όπως είναι η οδική εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.