Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 11-08-2020 και ώρα 19:00΄

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 11-08-2020 και ώρα 19:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης,

για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

 

5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Πάρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εισηγήτρια: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με την παρατηρούμενη αδυναμία εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου,

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση καταβολής επιχορήγησης ΣΑΤΑ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Πάρου ύψους 51.922,00€ για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών.

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ γαστρονομίας στην Πάρο.

Εισηγητής: Λεοντής ΜΙκές, Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση πρακτικών των Επιτροπών Σχεδιασμού και Ελέγχου των Εμποροπανηγύρεων για το έτος 2020 στο Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2019.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της τροποποίησης της απόφασης με αρ. 177360/18-12-2014 του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση για ένταξη στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ–ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Ξενώνα Λευκών Πάρου».

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση 1ου παραδοτέου Μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης του έργου: Επέκταση ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο:

Συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστος – Παροικίας Δ. Πάρου».

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο:

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γαβαλά Ευθυμίας του Νικολάου για διατήρηση δύο σκαλοπατιών σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση «Ανάληψη» Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση απαλλαγή από το τέλος δικαιώματος 1ης εκταφής.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.