Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 12.00΄ εκ περιφοράς

Πάρος

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 10 του Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-03-2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 12.00΄εκ περιφοράς,

για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

 

Αντικατάσταση ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Κουντρομιχάλη Ηλία στα ΔΣ Νομικών Προσώπων και λοιπών Συμβουλίων – Επιτροπών του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο:

 

Λήψη απόφασης για την ετήσια επιπλέον του μισθώματος συμμετοχή κάθε μισθωτή πολυσύχναστης παραλίας στη δαπάνη πρόσληψης ναυαγοσώστη.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

                                                             Ο Πρόεδρος

                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

                                                 Πετρόπουλος Παναγιώτης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.