Δελτίο τύπου ΣΕΟΤΑΠΑ για δικαίωση από την Αποκεντρωμένη Δ/κση Αιγαίου

Πάρος

Ο Σύλλογός μας δικαιώθηκε και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τις παράνομες τοποθετήσεις εργαζομένων σε αλλότρια καθήκοντα.

Στις 3-8-2020 ο Σύλλογός μας έλαβε έγγραφο από το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το οποίο αναφέρεται στην καταγγελία του Συλλόγου μας για τις τοποθετήσεις σε αλλότρια καθήκοντα συναδέλφων με οκτάμηνες συμβάσεις. 

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Κοινοποιούμε το παρόν στον αξιοτ. Δήμαρχο Πάρου με την παράκληση να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψιν η τελευταία παράγραφος του 2 ΣΧΕΤ». Η τελευταία παράγραφος του 2ου σχετικού στην οποία αναφέρεται το έγγραφο της Αποκεντρωμένης λέει τα ακόλουθα: ««…καλείται ο Δήμαρχος Πάρου νε μεριμνά ώστε να μην υπάρχουν τοποθετήσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε καθήκοντα ξένα με την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί καθώς βάσει του άρθρου 215 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει η «απασχόληση του προσωπικού του τμήματος αυτού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με εκείνα για τα οποία προσλήφθηκε ή ξένα με την ειδικότητά του απαγορεύεται. Η παράβαση της παρούσας αποτελεί για τους Δημάρχους… πειθαρχικό παράπτωμα…».

Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε, για να αντιληφθεί ο κόσμος κάτω από ποιες νομικές προϋποθέσεις τελούνται οι εργασίες στο δημόσιο (φανταστείτε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα), ότι οι αποφάσεις δικαίωσης των δύο φορέων στις καταγγελίες του Συλλόγου μας ήρθαν έναν ολόκληρο χρόνο μετά την πρώτη καταγγελία και αφού, βέβαια, οι συνάδελφοι οκταμηνίτες είχαν απολυθεί λόγω λήξης της σύμβασής τους. 

Το πιο τραγελαφικό όλων, που αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, είναι η δήλωση ότι"...δε διαθέτει δυνατότητες επιτόπιου ελέγχου και αυτοψίας των καταγγελιών που περιέρχονται σε αυτό". Δηλαδή, ο κρατικός μηχανισμός που έχει την ευθύνη των καταγγελιών των εργαζομένων μας λέει ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να ασκήσει το έργο για το οποίο δημιουργήθηκε. Παράλληλα στο ίδιο έγγραφο - διαμάντι αναφέρεται ότι "Παρακαλούμε επίσης τόσο τον κ. Δήμαρχο όσο και το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου, ο μεν πρώτος να βεβαιώσει εγγράφως το Γραφείο του Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου περί του ότι δεν απασχολούνται στο Δήμο εργαζόμενοι κατά παρέκκλιση του άρθρου 215 του ν. 3584/2007, ο δεύτερος δε να ενημερώσει σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει". Με λίγα λόγια η Α.Δ. Αιγαίου μεταβιβάζει την καθ' ύλη αρμοδιότητά της για τον επιτόπιο έλεγχο της νομιμότητας στις ενέργειες του Δήμου στο Σύλλογό μας.        

Δυστυχώς έτσι δουλεύει όλος ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας και κατ’ επέκταση και ο Δήμος μας. Παρανομίες υπάρχουν παντού. Κάποιες γίνονται αναγκαστικά, λόγω διαφόρων ολιγωριών που προκύπτουν από έλλειψη έμψυχου υλικού, παραγωγικών μέσων και πολύ κακών νομοθετικών διατάξεων και πολύ περισσότερες γίνονται ρουσφετολογικά προς εξυπηρέτηση ημετέρων.

Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», χωρίς βέβαια να αμφισβητούμε και την πολλαπλάσια μικρότερη ευθύνη της δουλειάς που κάνει η ουρά του ψαριού η οποία είναι απαραίτητη για την κίνησή του.  

Από το ΔΣ Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α.  

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.