Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Πάρου, στις 2/11/2020

Πάρος

Καλείσθε την 2η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Δεκάτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Εντεκάτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Τετάρτη αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α..   

Θέμα 4ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής της υπ’ αρ.19/2020 Διαταγής  Πληρωμής.

Θέμα 6ο Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πάρου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Θέμα 7ο Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αντιδραστηρίων και συλλεκτών συλλογής δείγματος για την αυτοματοποιημένη μοριακή εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2(ιού που προκαλεί το covid-19) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος.

Θέμα 8ο  Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή κοινόχρηστων τουαλετών Παροικιάς».

 Θέμα 9ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου».

Θέμα 10ο Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου(2020)» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 11ο Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 12ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2020 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία  «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή  δημοτικών πάρκων  του Δήμου Πάρου».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.