Δημήτρης Καραπαναγιώτης: Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο

Πάρος

Ο Υποπυραγός, Δημήτριος Καραπαναγιώτης, επικεφαλής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τα ζητήματα πυρόσβεσης στο νησί μας καθώς και τις απόψεις του γύρω από το θέμα των πυρκαγιών.

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου

Θα θέλαμε ξεκινώντας να μας πείτε αν το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στην Πάρο έχει την κατάλληλη αριθμητική στελέχωση κι αν τα μέσα (οχήματα, εξοπλισμός κλπ) που διαθέτει είναι σε επάρκεια.

2020 12 20 purosvestis1

Δ.Κ. Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πάρου υπηρετούμε εν συνόλω δεκαοκτώ υπάλληλοι σε μόνιμη βάση, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο προστίθενται και οι υπάλληλοι εποχικής απασχόλησης. Κατά το τελευταίο καλοκαίρι ευτυχήσαμε να προστεθούν στον έως τότε μοναδικό υπάλληλο εποχικής απασχόλησης του Κλιμακίου μας δύο ακόμη συνάδελφοι. Έτσι, το ανθρώπινο δυναμικό κατά την αντιπυρική περίοδο ανήλθε φέτος στους είκοσι έναν υπαλλήλους.

Ως προς τα οχήματά μας, αυτά είναι τα τρία οχήματα, τα οποία σταθμεύουν έμπροσθεν του κτιρίου μας, χωρητικότητος ενάμιση έως δυόμιση τόνων νερού, με ικανότητες κίνησης εκτός δρόμου, ένα μικρότερο φορτηγό όχημα χωρητικότητος ενός τόνου νερού, το οποίο χρησιμοποιείται πρωτίστως ως διασωστικό όχημα –για τροχαία και παρόμοια συμβάντα– αλλά επικουρεί σε κάθε συμβάν, στον βαθμό κατά τον οποίο επιτρέπουν οι δυνατότητες κίνησής του, καθώς και δύο οχήματα τύπου pick-up, εξοπλισμένα με μικρότερες δεξαμενές νερού και με τα βασικά εργαλεία για την πρώτη αντιμετώπιση συμβάντος.

Όπως ευκόλως κατανοεί κανείς, η φύση του έργου μας δεν επιτρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι τα ανθρώπινα και υλικοτεχνικά μέσα είναι ποτέ επαρκή –και δεν αναφέρομαι μόνο στο Κλιμάκιο της Πάρου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν (α) το ιστορικό των συμβάντων της νήσου μας και των απαιτήσεων αυτών, (β) το γεγονός ότι στα μεγάλα συμβάντα έχουμε πάντοτε την βοήθεια της μητρικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης Σύρου και των Κλιμακίων των γειτονικών νήσων καθώς και εναερίων μέσων και (γ) το γεγονός ότι σε κάθε μεγάλο συμβάν η προθυμία και η κινητοποίηση φορέων –δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών– της νήσου είναι συγκινητική και η συνεργασία μέχρι στιγμής εξαιρετική, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να πορευόμαστε με αισιοδοξία.

Η ερώτησή σας περί επαρκείας ανθρωπίνου και υλικού δυναμικού μάς δίδει την ευκαιρία της πρόσκλησης προς συμπολίτες μας, ώστε να ενταχθούν στην δύναμη του Κλιμακίου και εν γένει του Σώματος. Εν τάχει αναφέρω τους δυνατούς τρόπους, δια των οποίων δύναται κανείς να εισέλθει στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος: (α) ετησίως μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, συμπληρώνοντας στο μηχανογραφικό του δελτίο την αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (β) ετησίως μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων –για τους κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης-, τα οποία απαιτεί η σχετική ετήσια προκήρυξη, (γ) μέσω εκτάκτων προκηρύξεων για μη μόνιμο προσωπικό (Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης) και τέλος (δ) ετησίως μέσω αίτησης για την λήψη της ιδιότητος του Εθελοντή Πυροσβέστη, κατόπιν, βεβαίως, σχετικής εκπαιδεύσεως. Παραμένουμε διαθέσιμοι για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σε όποιον το επιθυμεί.

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο εκτός από τις επεμβάσεις που πρέπει να κάνει σε πυρκαγιές, ποιες άλλες αρμοδιότητες έχει, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμος την αποστολή σας.

Δ.Κ. Συμφώνως και προς τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, προορισµός και αποστολή αυτού είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεοµηνιών. Εκτός από τις γνωστές σε όλους πυρκαγιές –αστικές (οικίες, οχήματα κ.λπ.) και δασικές-αγροτικές-χορτολιβαδικές– το αμέσως γνωστότερο αλλά και συχνότερο πεδίο επέμβασης είναι η διάσωση: εγκλωβισμένοι σε οχήματα τα οποία έχουν παραμορφωθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, εγκλωβισμένοι σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει λόγω σεισμού, εγκλωβισμένοι σε ανελκυστήρες, σε πηγάδια ή φρεάτια, κλειδωμένοι σε διαφόρους χώρους, αποπροσανατολισμένοι ή τραυματισμένοι περιηγητές στα βουνά –με καλό ή άσχημο καιρό–, αλλά και διασώσεις ζώων. Στα ανωτέρω προστίθεται η άντληση υδάτων αλλά και η αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και βιομηχανικών καταστροφών (τα λεγόμενα συμβάντα χημικής-βιολογικής-ραδιολογικής-πυρηνικής φύσεως –ΧΒΡΠ). Όμως, πίσω από το «μάχιμο» μέρος υπάρχει ένα πεδίο αρμοδιοτήτων, το οποίο πολλοί αγνοούν. Έτσι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αρμόδιο για:

- την έκδοση Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων για την ρύθµιση θεµάτων πυροπροστασίας και ιδιαίτερα για θέµατα που αναφέρονται στην λήψη µέτρων πρόληψης πυρκαγιών από τους υπευθύνους κάθε λογής επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, οικοδοµηµάτων, αποθηκών, ιδρυµάτων και γενικά όπου υπάρχει κίνδυνος από συνωστισµό ή πυρκαγιά,

- την υπόδειξη, επιβολή και έλεγχο προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας,

- τη διενέργεια προανακρίσεων για τα εγκλήµατα εµπρησµού,

- την εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού επιχειρήσεων, ιδρυµάτων, σχολείων κ.λπ., καθώς και του κοινού σε θέµατα άµεσης αντιµετώπισης πυρκαγιών και τρόπου πρόληψης αυτών, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί, και

- την εκπόνηση, σύνταξη και εφαρµογή σχεδίων πρόληψης και αντιµετώπισης µεγάλων πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών σε συνεργασία και µε άλλες δηµόσιες ή δηµοτικές αρχές, εφ’ όσον χρειάζεται.

Εδώ απαιτείται να πούμε δύο λόγια περαιτέρω: Όπως ειπώθηκε, η Πυροσβεστική επεμβαίνει σε καταστάσεις, κατά τις οποίες απειλείται ανθρώπινη ζωή ή περιουσία. Έτσι, για παράδειγμα, δε θα επέμβουμε για να «διασώσουμε» έναν παπαγάλο, ο οποίος, κατά τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη του, έχει εγκλωβισθεί(!) σε ένα δένδρο και ο ίδιος αδυνατεί να τον προσεγγίσει, ούτε θα αντλήσουμε ύδατα από έναν χώρο, στον οποίο δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος (υπαρκτά παραδείγματα). Αναφορικώς προς τις αντλήσεις, χρειάζεται να σημειώσουμε επίσης ότι ο αντλητικός εξοπλισμός μας δεν επιτρέπει την άντληση ακαθάρτων υδάτων. Πρέπει, λοιπόν, οι προς άντληση υδάτινοι όγκοι να είναι καθαροί, χωρίς σκουπίδια ή λάσπες.

2020 12 20 purosvestis3

Ζητήματα πυρόσβεσης

Στα αλσύλλια του νησιού υπάρχουν συστήματα πυρόσβεσης, είναι συντηρημένα έτσι ώστε να είναι «ετοιμοπόλεμα»;

Δ.Κ. Απ’ όσο γνωρίζουμε, στα αλσύλλια της νήσου μας, όπου υπάρχει δυνατότητα από το δίκτυο ύδρευσης, υπάρχει έστω ένα από τα βασικά μέσα πυρόσβεσης για τέτοιο σκοπό (υδροστόμιο, βάνα, πυροσβεστική φωλιά). Για παράδειγμα, το αλσύλλιο της Καταπολιανής περιστοιχίζεται από μόνιμο σύστημα βανών, στις οποίες μπορούν να συνδεθούν δικοί μας πυροσβεστικοί σωλήνες και αυλοί. Στο αλσύλλιο των Αγίων Ισιδώρων στον Περιφερειακό της Παροικιάς υφίσταται υδροστόμιο αλλά και φωλιά. Το αλσύλλιο των Λευκών είναι επίσης γεμάτο από πυροσβεστικές φωλιές, ενώ διαθέτει και δική του δεξαμενή νερού, η οποία τις τροφοδοτεί. Το αλσύλλιο της Παναγίας Ξεχωριανής στην Μάρπησσα έχει επίσης δύο υπόγειες βάνες, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και υδροστόμιο.

Στον ετήσιο προγραμματισμό κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανήκει ο έλεγχος των υδροστομίων, των βανών και των πυροσβεστικών φωλιών του τομέα ευθύνης της. Έτσι, δύο φορές ανά έτος ελέγχεται η λειτουργία των υδροστομίων της νήσου Πάρου και άπαξ του έτους η λειτουργία των πυροσβεστικών φωλιών. Σε περιπτώσεις απαίτησης συντήρησης υπαρχόντων συστημάτων ή εγκατάστασης σε νέα σημεία ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς, με τους οποίους μέχρι στιγμής υπάρχει κατανόηση, ανταπόκριση και καλή συνεργασία.

Αναφορικώς προς τα εν λόγω συστήματα πυρόσβεσης πρέπει να σημειώσουμε ότι τα μεν υδροστόμια χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς από δημοσίους/δημοτικούς φορείς, οι δε βάνες και οι πυροσβεστικές φωλιές δύνανται να αποτελέσουν μια πρώτη αντιμετώπιση ενδεχομένου συμβάντος ακόμη και από κάποιον πολίτη, ο οποίος διερχόμενος από το σημείο εντόπισε την πυρκαγιά και γνωρίζει να τις χρησιμοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό ταιριάζουν δύο παρατηρήσεις: Αφ’ ενός ότι κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα βανδαλισμού των ανωτέρω συστημάτων. Εδώ νομίζω πως τον πρώτο λόγο έχουν οι κάτοικοι των αντιστοίχων οικισμών, οι οποίοι είναι και οι αμέσως ενδιαφερόμενοι –ως οι πρώτοι κινδυνεύοντες. Μέσω τις κατάλληλης παιδείας και ευαισθητοποίησης –ιδιαιτέρως προς τους νεωτέρους, οι οποίοι είναι και οι πιο επιρρεπείς σε τέτοιες ενέργειες, αλλά όχι μόνο–, καθώς και μέσω της επιτήρησης το φαινόμενο δύναται να περιορισθεί. Αφ’ ετέρου αποτελεί επιθυμία μας η δια ζώσης ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχετικά θέματα, πράγμα το οποίο όμως έχει ανασταλεί από την περασμένη άνοιξη για ευνόητους λόγους.

View fullsize

2.jpg

Κατά καιρούς ο πληθυσμός του νησιού μας ενημερώνεται από ανακοινώσεις σας σχετικά με την αντιπυρική περίοδο, τους κινδύνους των πυρκαγιών κ.α. Υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες;

Δ.Κ. Έχω την πεποίθηση ότι σε σχέση με το περασμένο έτος –διάστημα για το οποίο και μπορώ να έχω ιδία άποψη– υπάρχει μια ικανοποιητική ανταπόκριση και σχετική προσοχή από τους πολίτες. Ιδίως κατά τον Οκτώβριο, που η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη λήξει και κάποιοι προβάλλουν ως δικαιολογία ότι δεν το γνώριζαν, αλλά και κατά τον Νοέμβριο, οπότε και ανοίγει το παράθυρο για τις ελεγχόμενες καύσεις και κατά παράδοση κάποιοι είναι λιγότερο προσεκτικοί, παρατηρήθηκε μείωση των επικινδύνων συμπεριφορών, πράγμα το οποίο έχω επιβεβαιώσει και από τους συναδέλφους μου ύστερα από σχετική ερώτησή μου κατά το παρελθόν. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει και μια μερίδα πολιτών, οι οποίοι αδιαφορούν και για τους οποίους πρώτιστο μέλημα είναι η εκτέλεση της δικής τους εργασίας ανεξαρτήτως περιόδου, καιρικών συνθηκών, νομοθεσίας κ.λπ. Μέλημα δικό μας είναι πρωτίστως η ευαισθητοποίηση και αυτής της μερίδος των πολιτών, αλλά σαφώς και η προστασία όλων των υπολοίπων καθώς και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Εντός αυτού ακριβώς του πλαισίου εξεδόθη κατά το περασμένο καλοκαίρι και η Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020, η οποία προβλέπει την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Κατά καιρούς υπάρχουν πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στο νησί μας. Κατά την άποψή σας και την εμπειρία σας φυσικά, ποια είναι η γενεσιουργός αιτία αυτών των πυρκαγιών;

Δ.Κ. Η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 95%) των συμβάντων πυρκαγιών εν γένει έχει ως αιτία τον ανθρώπινο παράγοντα και την επέμβασή του παντοιοτρόπως επί του φυσικού περιβάλλοντος. Αλλά και η πλειοψηφία αυτού του ποσοστού αφορά πυρκαγιές από αμέλεια, όχι από δόλο. Απαντώντας με δεδομένα συμβάντων και όχι βάσει απόψεων, οι κυριότερες αιτίες πυρκαγιών στην Πάρο είναι η άστοχη εκτέλεση «ελεγχόμενης» καύσης από πολίτες (καύση υπό ακατάλληλες συνθήκες, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και μέσα, ελλιπής κατάσβεση και εγκατάλειψη φωτιάς), η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου σε ξηρά χόρτα αλλά και σπινθηρισμοί από στύλους μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Στα ανωτέρω προστίθενται όμως όλες εκείνες οι αιτίες, τις οποίες ενίοτε αναφέρουμε στις ανακοινώσεις μας: στάθμευση οχήματος πάνω από ξηρά χόρτα, κάπνισμα μελισσών, εκτέλεση θερμών εργασιών στην ύπαιθρο κ.ά.. Δυστυχώς ο κόσμος αρνείται να πιστεύει ότι η απόρριψη τσιγάρου από όχημα δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ότι η δική του περίπτωση ελεγχόμενης καύσης δεν θα συγχωρήσει ενδεχόμενη αμέλειά του. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις ανά τις Υπηρεσίες της Επικρατείας, κατά τις οποίες ο υπαίτιος ομολογεί εκ των υστέρων ότι «τόσα χρόνια έκανα αυτήν τη δουλειά, ποτέ δεν μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο».

Αιτίες των πυρκαγιών

Όταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συλλαμβάνεται κάποιος ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια, π.χ. σε χορτολιβαδική έκταση, όπως συνέβη κατ’ επανάληψη το περασμένο καλοκαίρι, τι γίνεται στην συνέχεια, σε ό,τι αφορά το διοικητικό πρόστιμο αλλά και την εξέλιξη από την εισαγγελική Αρχή; Στις περιπτώσεις των τελευταίων ετών η προανάκριση έφερε κάποιο αποτέλεσμα; Δηλαδή, η υπ’ αριθ. 19/2020 πυροσβεστική διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας», που προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες, έχει αποτέλεσμα και στην πράξη;

Δ.Κ. Κάθε πυρκαγιά, δηλαδή κάθε φωτιά η οποία έχει ξεφύγει του ελέγχου –άρα κάνουμε λόγο περί εμπρησμού–, είτε αυτή προκληθεί από δόλο είτε από αμέλεια, αποτελεί έγκλημα, ποινικό αδίκημα. Και κάθε ποινικό αδίκημα επισύρει αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις. Αν για ένα συμβάν πυρκαγιάς προσδιορισθεί εγκαίρως υπαίτιος, ώστε να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτοφώρου διαδικασίας, τότε επί τόπου λαμβάνει χώρα επικοινωνία του ανακριτικού (πυροσβεστικού) υπαλλήλου με τον αρμόδιο Εισαγγελέα και ακολουθείται η συνήθης διαδικασία. Είτε εντός του πλαισίου της αυτοφώρου διαδικασίας είτε εκτός αυτού η διαδικασία για τον ανακριτικό υπάλληλο είναι παρόμοια: αφού προβεί σε έρευνα και καταγραφή των στοιχείων, τα οποία έχει συλλέξει, και σε εξέταση μαρτύρων, υποβάλλει τον σχετικό φάκελο της δικογραφίας στην Εισαγγελία. Στο εξής η υπόθεση τελειώνει για εκείνον, παρά μόνο αν ο Εισαγγελέας επιστρέψει τον φάκελο με συγκεκριμένες οδηγίες, όπως λήψη επί πλέον μαρτυρικών καταθέσεων. Επομένως, δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε την εξέλιξη των υποθέσεων. Όσον αφορά στο πρόστιμο, η διαδικασία είναι ανεξάρτητη του ποινικού μέρους. Αν το συμβάν ανήκει στις περιπτώσεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2020 οι οποίες επισύρουν την επιβολή προστίμου, η παράβαση βεβαιώνεται επί τόπου και επιδίδεται το σχετικό απόκομμα. Τώρα, αν η διαδικασία επιβολής προστίμων έχει αποτέλεσμα στην πράξη, δεν έχουμε προλάβει να το διαπιστώσουμε. Όπως όμως ανέφερα και προηγουμένως, ο χαρακτήρας της περί ης ο λόγος Διάταξης είναι κατά πρώτον λόγο συμμορφωτικός, όχι τιμωρητικός. Βεβαίως και είναι σαφώς προτιμότερο να μη φθάνουμε στο σημείο επιβολής προστίμου, αλλά μέσω κατάλληλης παιδείας να μορφώνουμε ευσυνειδήτους και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Για τις πυρκαγιές, είναι φανερό, ότι ουσιαστικά το βάρος πρέπει να είναι στην πρόληψη, ειδικά στις λεγόμενες «θερμές εργασίες» (ηλεκτροσυγκόλληση, εργασία με χρήση φλόγας, υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών κλπ). Ακόμα, πρόληψη πρέπει να υπάρχει και στις αποψιλώσεις. Σε πιο βαθμό ετοιμότητας είναι το νησί μας σ’ αυτόν τον τομέα;

Δ.Κ. Στον τομέα της πυροπροστασίας ισχύει εκείνο το οποίο έχει πει και ο Ιπποκράτης, για τον δικό του βεβαίως τομέα, θέλοντας να υπογραμμίζει την αξία της πρόληψης για τη διαφύλαξη της υγείας: «κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι ένα από τα αντικείμενα του Πυροσβεστικού Σώματος, και μια από τις προσωπικές μας μέριμνες εδώ στην Πάρο. Ωστόσο, η αποψίλωση επιφανειών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Σώματος. Αποτελεί, εν τούτοις, ένα από τα θέματα, τα οποία υπενθυμίζονται από εμάς ετησίως στα σχετικά Συντονιστικά Τοπικά Όργανα για την προετοιμασία και ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Αφού ευχαριστήσουμε εσάς και την Υπηρεσία σας για την άδεια που μας δώσατε ώστε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς κάτι το οποίο δεν έχουμε ρωτήσει και υπάρχει ανάγκη από το πυροσβεστικό κλιμάκιο να ειπωθεί.

Δ.Κ. Θα θέλαμε όλοι να γνωρίζουν τον τηλεφωνικό αριθμό της Πυροσβεστικής: 199. Για το Κλιμάκιο της Πάρου και για ακόμη αμεσότερη ανταπόκριση καλούμε εναλλακτικώς το (22840) 25199. Καλούμε πάντοτε, χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και αν η πυρκαγιά δεν έχει λάβει διαστάσεις, ακόμη και αν ο ίδιος ο παθών έχει ξεκινήσει διαδικασίες κατάσβεσης. Έχουμε συναντήσει περιπτώσεις, κατά τις οποίες πολίτες μάς ζητούν συγγνώμη διότι μας κάλεσαν χωρίς λόγο. Αυτό που εμείς απαντούμε πάντοτε είναι ότι έπραξαν άριστα και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Είναι προτιμότερο να πάμε κάπου για έναν απλό έλεγχο και να μην βρούμε τίποτε ή να βρούμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να σβήσει και ένας πολίτης μόνος του, παρά να πάμε με μια μικρή καθυστέρηση και να είναι πλέον αργά.

Παρά την σχετική απουσία υψηλής βλάστησης στο νησί μας, έχουμε την ευλογία να διαβιούμε σε έναν εύφορο τόπο, με μεγάλες δυνατότητες καλλιέργειας αλλά και με βλάστηση μοναδικού κάλλους και αξίας, όπως είναι η θαμνοκυπάρισσος (φίδα). Επίσης, εν σχέσει με παλαιότερες εποχές, με την ραγδαία άνοδο του τουρισμού και τα επακόλουθά της, η κατοικήσιμη έκταση του νησιού έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα ενδεχόμενη πυρκαγιά να θέτει σε κίνδυνο περισσότερες ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Επί πλέον, οι κλιματολογικές συνθήκες σε όλον τον κόσμο έχουν μεταβληθεί εν σχέσει προς παλαιότερες εποχές και συνεχίζουν να μεταβάλλονται καθιστώντας λιγότερο προβλέψιμο τον κίνδυνο. Συνεπώς θα πρέπει όλοι μας να τοποθετούμαστε υπευθύνως απέναντι στους κινδύνους από την φωτιά.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ως κοινοί θνητοί, ίσως δεν τα καταφέρνουμε τέλεια κάθε φορά, προσπαθούμε όμως πάντοτε για το καλύτερο. Το γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι του Κλιμακίου μας είτε κατάγονται από εδώ είτε έχουν δημιουργήσει οικογένεια στο νησί συνεπάγεται και το ενδιαφέρον τους για τον τόπο τους, άρα και την προσφορά τού μεγίστου των δυνατοτήτων τους στα συμβάντα. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε ανοικτοί σε κάθε καλοπροαίρετη πρόταση, ενώ ζητούμε πάντοτε την ενίσχυση του κόσμου, κυρίως την πνευματική αλλά και την υλική –όταν υπάρχει η δυνατότητα.

Τέλος, από το βήμα αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημοσίως όλους εκείνους τους ωραίους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Πάρου αφιερώνοντες αφιλοκερδώς λίγον ή περισσότερον από τον επαγγελματικό ή προσωπικό τους χρόνο είτε επισκευάζοντας κάτι από τον εξοπλισμό μας είτε προσφέροντας κάτι νέο. Μας δίδεται, όμως, και η ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος μας βοήθησε στην αντιμετώπιση των μεγάλων συμβάντων της περασμένης αντιπυρικής περιόδου. Η προθυμία (και η συμμετοχή) ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κάποια στιγμή αδυνατούσαμε να απαντούμε στα τηλέφωνα. Ακόμη κι εκείνοι οι οποίοι απλώς προσεφέρθησαν, χωρίς τελικώς να συνδράμουν πρακτικώς, μας συνεκίνησαν. Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια!

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.