ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 13:00,

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :    

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου σχετικά με την χωροθέτηση υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην Κοινότητα Πάρου.

Θέμα 2ο: Πρόταση προς τον Δήμο Πάρου και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του οδοφωτισμού της Κοινότητας Πάρου.

Θέμα 3ο: Πρόταση προς τον Δήμο Πάρου και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την διαμόρφωση σημείων στάσης τουριστικού ενδιαφέροντος στα όρια της Κοινότητας Πάρου.

                       

                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ       
                                                       ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.