Τρεις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, στις 25/2/2020

Αντίπαρος

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2014

------------------------------------------------------------

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2015

------------------------------------------------------

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ αρ.09/07-02-2020 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 Λήψη απόφασης σχετικά με α) την υποβολή της πρότασης του Δήμου Αντιπάρου στο πλαίσιο Πρόσκλησης με Κωδικό: ΝΑΙΓ97 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 και β) την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010) για την υποβολή πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Ά Φάση)»

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.