Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 30/9/2020

Αντίπαρος

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Λήψη απόφασης για απαιτούμενες ενέργειες Κατάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ) και εξουσιοδότηση δημάρχου
  • Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του σε επιτροπή για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων σε περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πάρου (ΦΕΚ 166/Α/31-8-2020, άρθρο 11)
  • Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη  του άρθρου 5 Ν. 429/76  «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»
  • Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»
  • Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το αίτημα του κ. Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Αρτεμίου
  • Αιτήματα ύδρευσης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.