«Ανοίγει» η εστίαση | Τι λένε οι επιχειρηµατίες της Πάρου

> Ελλάδα

Από σήμερα Δευτέρα 25/5/2020 επαναλειτουργούν τα καταστήματα εστίασης υπό όρους.

Η κυβέρνηση αποφάσισε το άνοιγμα των καφεστιατορίων από τις 25 Μαΐου, αντί την 1η Ιουνίου.

Η σχεδόν καθηµερινή αλλαγή απόψεων για το άνοιγµα της εστίασης και η παλινωδία «αποκλειστικών» πληροφοριών από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για την εστίαση, δηµιούργησε ένα αρνητικό κλίµα στους επαγγελµατίες. 

Είναι πολύ σοβαρές οι πολιτικές ευθύνες των κυβερνητικών επιτελείων που ενώ θα ανακοινώσουν την Παρασκευή τα µέτρα για τη λειτουργία των καταστηµάτων, αυτά πρέπει να ανοίξουν τη Δευτέρα!

Η διατήρηση όµως ορισµένων αναγκαίων µέτρων περιορισµού, όπως αυτά θα ανακοινωθούν σήµερα, είναι δεδοµένο ότι ιδιαίτερα οι µικροεπιχειρήσεις µε περιορισµένα τ.µ. εκµετάλλευσης ή που εκµεταλλεύονται αποκλειστικά κλειστούς χώρους θα αντιµετωπίσουν εξίσου σηµαντικό πρόβληµα ανάκαµψης του τζίρου τους. 

Όπως είναι γνωστό, η πανδηµία του κορωνοϊού και τα έκτακτα µέτρα αναστολής της οικονοµικής δραστηριότητας που τη συνόδευσαν, οδήγησαν χιλιάδες επαγγελµατίες στον κλάδο της εστίασης σε γενικευµένα αδιέξοδα.

Τα πάγια έξοδα όπως ρεύµα, ενοίκια κλπ. παραµένουν αυξηµένα και απαιτητά, µέρος των προµηθειών (ευαλλοίωτα προϊόντα όπως τρόφιµα) έχει ήδη καταστραφεί και απαιτείται στήριξη για την αντικατάστασή του. Η αναστολή των βασικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων απλά οδηγεί στη συσσώρευση των υποχρεώσεων αυτών στους αµέσως επόµενους µήνες. Το πρόβληµα θα πολλαπλασιαστεί και από την επίδραση που αντικειµενικά θα έχει στο χώρο η µειωµένη τουριστική κίνηση.

Οι δηµοτικές αρχές των νησιών µας θα έπρεπε να είχαν προετοιµαστεί για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστηµάτων της εστίασης σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι επαγγελµατίες τι έχουν να αντιµετωπίσουν. Ποιους χώρους θα παραχωρήσουν, ποιους δρόµους θα πεζοδροµήσουν (παραλιακός Παροικιάς), τι θα γίνει µε τα δηµοτικά τέλη για τους µήνες που δε λειτουργούσαν ή για τους επιπλέον χώρους που θα παραχωρήσουν. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. Ροκονίδας, έχει καλέσει στην τελευταία συνεδρίαση τον δήµαρχο, Μ. Κωβαίο για να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου µε µοναδικό θέµα τη λειτουργία των καταστηµάτων εστίασης. Παράλληλα επικοινώνησε µε όλους τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων και τους κάλεσε να προετοιµαστούν για να έχουν έτοιµες τις δικές τους προτάσεις προς τον δήµο. 

Τα καταστήµατα εστίασης θα ανοίξουν υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις µε βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί ως το κλείσιµο της ύλης.

- Η αναλογία που ισχύει είναι ένας πελάτης ανά δύο τ.µ. συνολικής ωφέλιµης επιτρεπόµενης επιφάνειας λειτουργίας.

- Η συνολική ωφέλιµη επιτρεπόµενη επιφάνεια λειτουργίας προκύπτει από το άθροισµα του εµβαδού της υπαίθριας επιφάνειας και της εσωτερικής ηµιυπαίθριας επιφάνειας κυρίως χώρου.

- Η υπαίθρια επιφάνεια είναι το εµβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήµατος ενώ η εσωτερική ηµιυπαίθρια επιφάνεια είναι η επιφάνεια εντός του καταστήµατος που δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα.

- Η δυνατότητα της χρήσης της εσωτερικής ηµιυπαίθριας επιφάνειας προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου µε άνοιγµα σε επαφή µε υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο.

- Ανάλογα µε το άνοιγµα της πλευράς δύναται να χρησιµοποιηθεί σε βάθος ο χώρος σε ποσοστό από 80% έως 160% του πλάτους του ανοίγµατος.

- Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση µεταξύ των τραπεζιών σύµφωνα µε την διάταξη των καθισµάτων από 0,70 εκ έως 1,70 εκ.

- Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός καθήµενων σε τραπέζι τα έξι άτοµα. Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας µε ανήλικα τέκνα.

- Τέλος, υφίσταται ανάλογα µε τη θέση εργασίας του προσωπικού υποχρέωση χρήσης µάσκας ή ασπίδας προσώπου ενώ ισχύει σύσταση και για τους πελάτες.

2020 05 24 estiasi2

Τι γίνεται στην Πάρο

Υπάρχουν ευνοηµένοι αλλά και αρκετοί προβληµατισµένοι από την παραπάνω εξέλιξη στο νησί µας.

Κερδισµένοι στην υπόθεση είναι εκείνοι που έχουν µεγαλύτερης έκτασης κατάστηµα, αλλά και εκείνοι που είναι σε γωνίες είτε εκείνοι που µπορούν να εκµεταλλευτούν τη διάταξη που γράφει για τις ηµιυπαίθριες επιφάνειες µε άνοιγµα σε επαφή µε εξωτερικό χώρο. Σε αντίθεση προβληµατισµός επικρατεί σε εκείνους που έχουν µικρής έκτασης καταστήµατα ή είναι «στριµωγµένοι» µεταξύ άλλων στις πλευρές τους. Επίσης, υπάρχουν καταστήµατα τα οποία δεν έχουν καθόλου εξωτερικό χώρο και λειτουργούν µέσα. Αυτά είναι συνήθως µπαράκια. Τα καταστήµατα αυτά θα λειτουργήσουν µε λίγα καθίσµατα πελατών, ουσιαστικά αυτά που τους αναλογούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις (ένας πελάτης ανά δύο τ.µ. στην ωφέλιµη επιτρεπόµενη επιφάνεια λειτουργίας). Τα προβλήµατα θα πολλαπλασιαστούν και από την επίδραση που αντικειµενικά θα έχουµε φέτος µε τη µειωµένη τουριστική κίνηση.

Τι λένε οι επιχειρηματίες

Στέλιος Αρκουλής, «Orange καφέ», Παροικιά

Τα προβλήµατα για το κάθε κατάστηµα είναι διαφορετικά και ανάλογα µε τον τρόπο που έχει επιλέξει για τη λειτουργία του. Η πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας µας θα είναι αυτή που θα µας δείξει τον τρόπο εργασίας µας και το πώς πρέπει εµείς να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση. Ακόµα, το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος θα µας δείξει πολλά για το καλοκαίρι και τη λειτουργία της εστίασης.

Μεταξύ των µέτρων που πρέπει να ληφθούν είναι να υπάρξει µία ισότιµη µεταχείριση ιδιοκτητών και ενοικιαστών από το κράτος για τα ενοίκια και να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας και για τις δύο πλευρές. Επίσης, πρέπει το κράτος να δει το θέµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση.

Σωτήρης Δαφερέρας, «καφέ Φλοίσβος», Παροικιά

Υπάρχουν συσσωρευµένα και διαφορετικά προβλήµατα σε όλους µας στην εστίαση καθώς το κάθε κατάστηµα αντιµετωπίζει άλλα προβλήµατα µε τους χώρους που έχει εξωτερικά και εσωτερικά. Ακόµα, κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει µε τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν τους µήνες που είµαστε κλειστά. Κανείς δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα τι προβλήµατα θα υπάρξουν, αν πρώτα δε λειτουργήσουν τα καταστήµατά µας και τι ακριβώς θα γίνει µε τα τραπεζοκαθίσµατα. Σαφώς πάντως πρέπει να υπάρξει µείωση µε τον ΦΠΑ και στο σύνολο των δηµοτικών τελών, καθώς εµείς χρεωνόµαστε για όλον τον χρόνο, ενώ είναι γνωστό ότι είµαστε αναγκαστικά κλειστά λόγω της καραντίνας. Θα ήταν µεγάλη βοήθεια για όλα τα καταστήµατα στην παραλιακή στην Παροικιά να πεζοδροµηθεί από το λιµάνι µέχρι το Μπουνταράκι έτσι ώστε όλα τα καταστήµατα να έχουν τους χώρους που θα χρειαστούν.

Μανώλης Σκανδάλης, «Στου Μανώλη», Αλυκή

Είναι µία δύσκολη εποχή για τα καταστήµατα του κλάδου µας και τα έξοδα «τρέχουν» σε καθηµερινή βάση. Τα τραπεζοκαθίσµατα θα µειωθούν και η λειτουργία µας θα αυξηθεί λόγω των επιπλέον κανόνων υγιεινής που τέθηκαν. Είναι αναγκαίο να υπάρξει µείωση του ΦΠΑ και των δηµοτικών τελών, ενώ θα πρέπει να υπάρξει και µία λύση στο θέµα της προκαταβολής φόρων. 

Τέλος, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος στο νησί για επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Νίκος Γιαννούλης, «Cosa Café», Παροικιά

Τα µέτρα µε τις διορθώσεις που έγιναν τις τελευταίες ηµέρες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι αν δεν υπάρξουν νέα κρούσµατα κορωναϊού αυτά να γίνουν ακόµα πιο ελαστικά για τη λειτουργία µας.

Το κάθε κατάστηµα έχει διαφορετικά προβλήµατα και ζητήµατα να αντιµετωπίσει. Όσοι π.χ. είναι ανοιχτά και τους 12 µήνες θα έχουν λιγότερα προβλήµατα µιας και έχουν µόνιµη και σταθερή πελατεία, η οποία θα τους βοηθήσει. Όσα καταστήµατα είναι εποχιακά σαφώς και θα έχουν άλλα ζητήµατα να αντιµετωπίσουν. Αυτό το υποστηρίζω αφού πιστεύω ότι ξένους τουρίστες στο νησί θα δούµε µετά τις 15 Ιουλίου. Τέλος, για τη µείωση του ΦΠΑ να θυµίσω ότι µας το έχουν υποσχεθεί από πέρσι…

Μαρία Ραγκούση, «Καλλιτεχνικό καφενείο», Πρόδροµος

Όλους αυτούς τους µήνες της αναγκαστικής αδράνειας το µόνο πράγµα που έµαθαν τα καταστήµατα εστίασης ήταν ότι τα έξοδα τρέχουν και έσοδα δεν υπάρχουν… Τώρα, πρέπει και πάλι να κάνουµε νέα έξοδα για τη λειτουργία µας και τελικά η διάταξη των τραπεζοκαθισµάτων θα είναι το τελευταίο πράγµα που θα µας απασχολήσει. Έτσι και αλλιώς η επισκεψιµότητα τουριστών στο νησί µας θα είναι µικρότερη από κάθε άλλη χρονιά και τελικά εµείς θα είµαστε αυτοί που θα πληρώσουµε παντοιοτρόπως στο τέλος. Η µείωση του ΦΠΑ στο µισό από σήµερα, είναι επιβεβληµένη, όπως και η µείωση των δηµοτικών τελών.

 

2020 05 24 estiasi1

Σταύρος Μπαφίτης, «καφέ Καλυψώ» Νάουσα

Έτσι και αλλιώς στα καταστήµατά µας θα υπάρξει πρόβληµα µε τους περιορισµούς που υπάρχουν. Τα µικρότερα καταστήµατα θα αντιµετωπίσουν περισσότερα προβλήµατα. Όλα όµως θα τα δούµε στην πράξη και από την ηµέρα της λειτουργίας µας.

Πρέπει να υπάρξουν κάποια µέτρα για τα µαγαζιά µας, όπως η µείωση του ΦΠΑ, της προκαταβολής φόρου, η επιδότηση ή η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κάποια επιδότηση αφού είµαστε κλειστά τόσο καιρό. Οµοίως πρέπει να δούµε και το ζήτηµα των δηµοτικών τελών για τους µήνες που είµαστε κλειστά.

Το ΚΚΕ στηρίζει τους επαγγελματίες της εστίασης

Τη στήριξη των επαγγελµατιών στο χώρο της εστίασης ζητούν µε ερώτηση που κατέθεσαν στη βουλή, βουλευτές του ΚΚΕ.

Στην ερώτησή τους αναφέρουν:

«Όπως είναι γνωστό, η πανδηµία του κορονοϊού και τα έκτακτα µέτρα αναστολής της οικονοµικής δραστηριότητας που τη συνόδευσαν, οδήγησαν χιλιάδες επαγγελµατίες στον κλάδο της εστίασης σε γενικευµένα αδιέξοδα. Τα προβλήµατα είναι ιδιαίτερα οξυµένα για όσες επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αναστολή (περίπου το 80% των επιχειρήσεων, µε βάση δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), µεγάλη όµως µείωση του τζίρου αντιµετωπίζουν και όσες µικροεπιχειρήσεις λειτουργούν µε υπηρεσίες take away, delivery κλπ.

Τα µέχρι τώρα µέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τις µικροεπιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης, είναι εξαιρετικά ανεπαρκή, αφού το περιβόητο επίδοµα των 800 ευρώ δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση τις ζηµιές των δύο αυτών µηνών. Τα πάγια έξοδα όπως ρεύµα, ενοίκια κλπ. παραµένουν αυξηµένα και απαιτητά, µέρος των προµηθειών (ευαλλοίωτα προϊόντα όπως τρόφιµα) έχει ήδη καταστραφεί και απαιτείται στήριξη για την αντικατάστασή του. Η αναστολή των βασικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων απλά οδηγεί στη συσσώρευση των υποχρεώσεων αυτών στους αµέσως επόµενους µήνες.

Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση για άνοιγµα των καταστηµάτων εστίασης την 1η Ιουνίου µε παράλληλη διατήρηση ορισµένων αναγκαίων µέτρων περιορισµού, όπως αυτά ανακοινώθηκαν, είναι δεδοµένο ότι ιδιαίτερα οι µικροεπιχειρήσεις µε περιορισµένα τ.µ. εκµετάλλευσης ή που εκµεταλλεύονται αποκλειστικά κλειστούς χώρους θα αντιµετωπίσουν εξίσου σηµαντικό πρόβληµα ανάκαµψης του τζίρου τους. Το πρόβληµα θα πολλαπλασιαστεί και από την επίδραση που αντικειµενικά θα έχει στο χώρο η µειωµένη τουριστική κίνηση. Τα αδιέξοδα επιβίωσης που έχουν να αντιµετωπίσουν οι επαγγελµατίες στο χώρο της εστίασης παραµένουν στο ακέραιο.

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί, τι προτίθενται να κάνουν, λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα κάτω των 12.000 ευρώ, ώστε:

- Να αποδοθεί άµεσα το επίδοµα ειδικού σκοπού µηνός Μαΐου, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

- Να επανενταχθούν οι επαγγελµατίες του κλάδου και γενικά οι αυτοαπασχολούµενοι σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, µε παράλληλη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, του τέλους επιτηδεύµατος και της προκαταβολής φόρου αρχής γενοµένης από τα εισοδήµατα του 2019, ώστε οι προβλεπόµενες αναστολές να έχουν ένα στοιχειώδες αντίκρισµα.

- Να απαλλαχθούν από τις εισφορές ατοµικής ασφάλισης για τους µήνες που επιβλήθηκαν τα µέτρα αναστολής, χωρίς αλλοίωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων.

- Να απαλλαχθούν από την καταβολή δηµοτικών τελών (για τραπεζοκαθίσµατα κλπ.) για τους µήνες που ισχύουν έκτακτα µέτρα.

- Να εξασφαλιστούν φτηνότερα τιµολόγια και να απαγορευτούν οι διακοπές για ρεύµα, νερό κλπ. για τους επόµενους µήνες.

- Να απαγορευτούν πλειστηριασµοί και κατασχέσεις, κάθε µέτρο αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το Δηµόσιο και τις τράπεζες, για όλους, κατ’ αρχάς µέχρι το τέλος του χρόνου.

- Να παραγραφεί µέρος των ήδη συσσωρευµένων χρεών σε εφορία και τράπεζες, κατ’ αρχάς το σύνολο τόκων και προστίµων, αλλά και µέρος του κεφαλαίου.

- Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο πρόγραµµα «επιστρεπτέας προκαταβολής» χωρίς πολυδαίδαλες διαδικασίες, υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ κλπ., προσθέτοντας σε αυτό και τους α/α χωρίς προσωπικό.

- Να αποδοθεί επίδοµα ανεργίας σε όλους όσοι δεν καταφέρουν να ανοίξουν τις µικροεπιχειρήσεις τους, χωρίς τις προϋποθέσεις που οδηγούν στον αποκλεισµό της πλειοψηφίας τους από αυτό».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.