Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης συμβουλίου της Δ. Κ. Αγκαιριάς

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 82, 84, 89 και 90 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε τακτική συνεδρίαση,  στις 24/8/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 20.30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 82, 84, 89 και 90 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε τακτική συνεδρίαση,  στις 24/8/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 20.30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  1ο: Προτάσεις για τα έργα και τις δράσεις της Δημοτική Κοινότητας Αγκαιριάς στο πλαίσιο της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάρου για το έτος 2019

Θέμα  2ο: Αιτήματα πολιτών

 

 

 

                                  Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς

 

 

Πούλιος Κωνσταντίνος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.