Στατιστικά Αυγούστου για το αεροδρόμιο Πάρου

Πάρος

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

                   
 

ΠΤΗΣΕΙΣ/ ΑΦΙΞΕΙΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ/ ΑΝΑΧ

PAX ΑΦΙΞΕΙΣ

INF ΑΦΙΞ.

CARGO

MAIL

PAX ANAX.

INF ΑN.

CARGO

MAIL

OLYMPIC ATH TAKT.

230

230

14,125

197

2,298

825

16,503

216

0

0

OLYMPIC ATH EKTAKT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OLYMPIC THES. TAKT.

18

18

1,241

11

0

0

1,281

15

0

0

OLYMPIC THES. EKTAKT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKY EX. ATHENS ΤΑΚΤ.

62

62

2113

4

0

0

2,629

19

0

0

SKY EX. ATHENS ΕΚΤΑΚΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SMART WINGS**

3

3

326

0

0

0

326

0

0

0

ASTRA THESS. ΤΑΚΤΙΚΕΣ

35

35

2352

10

0

0

2378

11

0

0

ASTRA THESS. ΕΚΤΑΚΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ASTRA GRAZ*

8

8

513

2

0

0

489

2

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΣΩΤΕΡ. Α/Φ

25

20

19

0

0

0

20

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΞΩΤΕΡ. Α/Φ

3

3

5

0

0

0

0

2

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΞΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤΕΡ. Α/Φ

16

16

25

0

0

0

49

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

23

23

41

0

0

0

40

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤΕΡ. Α/Φ

20

20

56

0

0

0

27

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ Α/Φ

5

5

               

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ ΕΛΙΚ.

8

8

               

ΑΛΛΕΣ

                   
                     

ΣΥΝΟΛΑ

456

451

20,816

224

2,298

825

23,742

265

0

0

                     

* Η πτήση της Astra Airlines προς Graz, γίνεται μέσω Αθηνών και Θεσσαλονίκης

                   

** Η πτήση της Smart wings προς Prague, γίνεται μέσω Σαντορίνης

                   

 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

                   
 

ΠΤΗΣΕΙΣ/ ΑΦΙΞΕΙΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ/ ΑΝΑΧ

PAX ΑΦΙΞΕΙΣ

INF ΑΦΙΞ.

CARGO

MAIL

PAX ANAX.

INF ΑN.

CARGO

MAIL

OLYMPIC ATH TAKT.

230

230

14,125

197

2,298

825

16,503

216

0

0

OLYMPIC ATH EKTAKT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OLYMPIC THES. TAKT.

18

18

1,241

11

0

0

1,281

15

0

0

OLYMPIC THES. EKTAKT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKY EX. ATHENS ΤΑΚΤ.

62

62

2113

4

0

0

2,629

19

0

0

SKY EX. ATHENS ΕΚΤΑΚΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SMART WINGS**

3

3

326

0

0

0

326

0

0

0

ASTRA THESS. ΤΑΚΤΙΚΕΣ

35

35

2352

10

0

0

2378

11

0

0

ASTRA THESS. ΕΚΤΑΚΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ASTRA GRAZ*

8

8

513

2

0

0

489

2

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΣΩΤΕΡ. Α/Φ

25

20

19

0

0

0

20

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΞΩΤΕΡ. Α/Φ

3

3

5

0

0

0

0

2

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Χ. ΕΞΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤΕΡ. Α/Φ

16

16

25

0

0

0

49

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

23

23

41

0

0

0

40

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤΕΡ. Α/Φ

20

20

56

0

0

0

27

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΕΛΙΚ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ Α/Φ

5

5

               

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ ΕΛΙΚ.

8

8

               

ΑΛΛΕΣ

                   
                     

ΣΥΝΟΛΑ

456

451

20,816

224

2,298

825

23,742

265

0

0

                     

* Η πτήση της Astra Airlines προς Graz, γίνεται μέσω Αθηνών και Θεσσαλονίκης

                   

** Η πτήση της Smart wings προς Prague, γίνεται μέσω Σαντορίνης

                   

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.