Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου | Τετάρτη 26-09-2018

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26-09-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26-09-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Αναπροσαρμογή ή μη τελών - φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Επανεξέταση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ στη ΔΚ Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 3ο:

Ψήφιση απολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεση Πεπραγμένων οικον. χρήσης 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Γεώργιος Λουκής του Κων.

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έκδοση Ψηφίσματος για την απαλλαγή από την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας του εισηγητή στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτ. Τμήμ. Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας & Πολιτισμού κ. Γεώργιος Ανδρεάδης.

ΘΕΜΑ 11ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την περιοδική πεζοδρόμηση της δημοτικής οδού (τμήμα οδού από την είσοδο της κεντρικής πλατείας Νάουσας έως τη θέση Τσάρλες) του οικισμού της Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 12ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ωραρίου κυκλοφορίας των οχημάτων τροφοδοσίας στον χαρακτηρισμένο ως πεζόδρομο από το σχέδιο πόλεως της Νάουσας (ΦΕΚ 463//Δ΄/30-08-1990) από τη θέση «Κάτω Βρύση» μέχρι το περιβολάκι « Σαγκριώτη».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 13ο:

Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή του έργου      «Β φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kv XLPE για Διασυνδέσεις Πάρος – Νάξος και Νάξος – Μύκονος.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 14ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Οίκος Ευγηρίας Πάρου Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Ίδρυμα».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 16ο:

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων για χώρους στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 17ο:

Έγκριση δαπάνης για έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πάρου για κάλυψη δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο:

Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο:

Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο:

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ)  (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 21ο:

Έγκριση αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο:

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 23ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μισθώσεων που αφορούν τα καρνάγια της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 24ο:

Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 25ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου του παραδοσιακού οικισμού  της Παροικίας του Δήμου Πάρου για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 26ο:

Εξέταση αιτήματος για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου η ημερίδα τουριστικών δρώμενων με τίτλο: «Sales Seminar».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 27ο:

Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 28ο:

Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.


 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 

Βατίστας Ρούσσος 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.