16
Κυρ, Δεκ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κώστου

Πάρος

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κώστου προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 24/9/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρ  20.00 μ.μ. στο Τοπικό Κατάστημα, για συζήτηση και γνωμοδότηση στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση για την κατασκευή εξωτερικού οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο Κώστου.

2. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση για νομιμοποίηση πινακίδας στο Κώστο.

 

                                       Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κώστου

                                                   Ειρήνη   Ρούσσου