Κ. Μουτζούρης: «Νέος εμπορικός λιμένας και νέα οδός είναι το δίδυμο νέων έργων»

Πάρος

Με την ευκαιρία του επιστημονικού συνεδρίου «Φορείς διαχείρισης λιμένων Ελλάδος, υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης», που πραγματοποιήθηκε στο Λιαροκόπι (αίθουσα ΕΠΑΛ) της Παροικιάς, στις 21-22/9/2018, ο πρόεδρος, του πανεπιστημίου δυτικής Αττικής, και πρώην πρύτανης, Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης, παραχώρησε στην εφημερίδα μας συνέντευξη, σχετικά με τους λιμένες.

Με την ευκαιρία του επιστημονικού συνεδρίου «Φορείς διαχείρισης λιμένων Ελλάδος, υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης», που πραγματοποιήθηκε στο Λιαροκόπι (αίθουσα ΕΠΑΛ) της Παροικιάς, στις 21-22/9/2018, ο πρόεδρος, του πανεπιστημίου δυτικής Αττικής, και πρώην πρύτανης, Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης, παραχώρησε στην εφημερίδα μας συνέντευξη, σχετικά με τους λιμένες.

Η συνέντευξη του κ. Μουτζούρη, έχει ως εξής:

Κύριε πρύτανη, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργάνωσε στις 21-22/9/2018 στην Πάρο ένα συνέδριο με θέμα: «Φορείς διαχείρισης λιμένων Ελλάδος υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωση». Πείτε μας σας παρακαλώ επιγραμματικά τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης;

Κ.Μ.: «Το κύριο συμπέρασμα από το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες από το υπουργείο Ναυτιλίας, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπρόσωποι φορέων διοικήσεως λιμένων, η ηγεσία των δύο μεγαλύτερων παραχωρηθέντων λιμένων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), ήταν ότι επείγει η αναμόρφωση του συστήματος διαχειρίσεως και διοικήσεως των λιμένων της χώρας.

Το υπάρχον σήμερα σύστημα είναι περίπλοκο, γραφειοκρατικό, αντιαναπτυξιακό. Περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, τη Δημόσια Αρχή Λιμένων την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την Ε.Σ.Α.Λ., Οργανισμούς Λιμένων. Κρατικά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Λιμενικά Γραφεία και, τα εσχάτως δημιουργηθέντα, Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. Σε καμία άλλη χώρα δεν συνωθούνται τόσες αρχές για να διαχειριστούν το λιμενικό τους σύστημα.

Στο περίπλοκο αυτό εφεύρημα διαχειρίσεως επιπίπτει και η ασφυκτική γραφειοκρατία, η οποία τα πάντα ελέγχει και, συνήθως, φρενάρει. Ως Γενικός Γραμματέας Λιμένων παλαιότερα είχα «φρίξει» από τον ασφυκτικό κλοιό, εν πολλοίς ανούσιο. Αυτοτροφοδοτούμενη απασχόληση υπηρεσιών. Με την ευκαιρία αυτή η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ευχαριστεί τον κ. Δήμαρχο και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του».


 

Η Πάρος βρίσκεται σε μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Πώς μπορούν οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις να συνεισφέρουν στην εδραίωση αυτής της αναπτυξιακής πορείας. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε γενικότερα.

Κ.Μ.: «Όντως η όμορφη Πάρος, που επισκέπτομαι και με θέλγει από τα φοιτητικά μου χρόνια, βρίσκεται σε σταθερή ανοδική αναπτυξιακή πορεία. Οι αριθμοί των επισκεπτών της, και ειδικά εφέτος, το μαρτυρούν.

Οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις της χρήζουν βελτιώσεως, χωρίς να είναι οι χειρότερες στις νήσους. Ο επιβατικός, εμπορικός, τουριστικός κ.α. λιμένας της Παροικίας έχει ανεπαρκή κρηπιδώματα και βάθη, πέραν της απαράδεκτης μίξεως λειτουργιών. Απαιτείται η αποκέντρωση λειτουργιών από την Παροικιά. Η εμπορική δραστηριότητα δεν έχει θέση εκεί. Ο λιμένας θα πρέπει να εξυπηρετεί την επιβατική και τουριστική κίνηση, σε συνδυασμό με την Πούντα. Ταυτοχρόνως απαιτείται βελτίωση των κρηπιδωμάτων και επέκταση τους με κατάλληλα βάθη και η δημιουργία μίας μαρίνας, της οποίας η θέση είναι ο όρμος της Παροικίας της».


 

Ένα αίτημα πολλών ετών ολόκληρης της Παριανής κοινωνίας είναι και η απομάκρυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων από το λιμάνι της Παροικίας. Το τελευταίο διάστημα «κάτι κινείται» γι’ αυτό το θέμα. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση στη συνέχεια.


 

Κ.Μ.: «Πραγματικά κινείται. Εγκρίθηκε από την Ε.Σ.Α.Λ. η κατασκευή νέου εμπορικού λιμένα στη θέση Καμινάκι και με χαρά μας είχαμε συμβάλει σε αυτή την έγκριση. Οι ενέργειες της δημοτικής αρχής και του Δ.Λ.Τ Πάρου Αντιπάρου ήταν καθοριστικής σημασίας στην έγκριση αυτή και την προώθηση του θέματος.

Αυτό που τώρα προέχει είναι η μελέτη νέας οδού συνδέσεως του προβλεπόμενου λιμένα με το οδικό δίκτυο της νήσου με νέα χάραξη. Χωρίς την ύπαρξη της νέας οδού δεν είναι δυνατή η λειτουργία του νέου λιμένα. Συνεπώς νέος εμπορικός λιμένας και νέα οδός είναι το δίδυμο νέων έργων, αρρήκτως συνδεδεμένων μεταξύ τους.

Ακόμη άποψη μου είναι, ότι θα πρέπει σε πρώτη φάση να κατασκευαστούν τα έργα του παραλιακού κρηπιδώματος και ο υπήνεμος μόλος. Ο προσήνεμος μόλος, αν και τελείως απαραίτητος, ας κατασκευαστεί σε δεύτερη φάση, ώστε να δούμε την κατάλληλη θέση του. Θα πρέπει να αποφευχθεί η αλλαγή χρήσεων του λιμένα στην παρούσα φάση, επειδή θα επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου».


 

Πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι πλέον η ύπαρξη του κεντρικού λιμένα στο κεντρικό ιστό της Παροικίας. Πως αντιμετωπίζεται ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα πάντα με την σκέψη ότι κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα αυτά;

Κ.Μ.: «Ο λιμένας Παροικίας, με όλους τις ατέλειες του, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα έργο, το οποίο, εξυπηρετεί τη νήσο και παρέχει μεγάλες υπηρεσίες. Όπως τόνισα παραπάνω, επείγει η απομάκρυνση λειτουργιών από τον λιμένα αυτό. Η εμπορική κίνηση δεν έχει θέση εκεί».

TO_THEMA_THS_EVDOMADAS_3-(1).jpg

TO_THEMA_THS-_EVDOMADAS_1.jpg

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.