Πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 01  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. .

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 01  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. .

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: "Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου". Για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  στο Link: goo.gl/F2uLjJ.

  2. Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2019 του Δήμου Πάρου».

  3. Σύνταξη προτάσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 76 παρ.3 Ν. 3852/2010).

*Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής ( Σιφναίου Κ. 22843 60112).

*Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Για κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sifneou@paros.gr

                                                       

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.