Ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Πάρου;

Πάρος

Ανοίγει ο δρόμος για την «αξιοποίηση» 23 αεροδρομίων της χώρας, με σύμβαση παραχώρησης ή με σύμπραξη δημοσίου και ιδιώτη (ΣΔΙΤ).

Ανοίγει ο δρόμος για την «αξιοποίηση» 23 αεροδρομίων της χώρας, με σύμβαση παραχώρησης ή με σύμπραξη δημοσίου και ιδιώτη (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. φύλλου 4782, 25 Οκτωβρίου 2018), σημειώνεται ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι αναγκαία η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 23 αυτών αεροδρομίων της χώρας.

Με την ίδια απόφαση, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της αναθέτουσας αρχής της Σύμβασης Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων ανατίθενται στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης.


 

Η απόφαση


 

Πιο συγκεκριμένα –μεταξύ άλλων- στην απόφαση του υπουργού, Χρ. Σπίρτζη, σημειώνεται:

«(…) Επειδή:

1) Είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, των οποίων η διαχείριση και λειτουργία γίνεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και συγκεκριμένα των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.

2) Στόχος αυτής της διερεύνησης είναι η προετοιμασία και κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης των ως άνω αεροδρομίων λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά στοιχεία τους, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τους.

3) Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής κρίνεται αναγκαία και η εξέταση εναλλακτικών σχεδίων αξιοποίησης περιλαμβανομένων και σεναρίων Παραχώρησης, καθώς και μέσω ανάθεσης Σύμβασης Αξιοποίησης μέσω Σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου και Ιδιώτη.

4) Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) ως καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ωρίμανση προς δημοπράτηση Έργων Παραχώρησης, διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία για να φέρει σε πέρας ένα παρόμοιο εξειδικευμένο εγχείρημα.

5) Στο πλαίσιο της διερεύνησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 23 αεροδρομίων των οποίων η διαχείριση και λειτουργία γίνεται με μέριμνα της ΥΠΑ, η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) μπορεί να υποβοηθηθεί από σύμβουλο Ανάπτυξης και Οργάνωσης Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους Αεροδρομίων, νομικό και χρηματοοικονομικό σύμβουλο, εγνωσμένης εμπειρίας στο αντικείμενο.

6) Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Την, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, ανάθεση της αρμοδιότητας για τη διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου, στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).

β) Ορίζουμε όπως, για τις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες και υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβούλων και εμπειρογνωμόνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής ασκούνται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».


 

Την ίδια στιγμή…


 

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης Χρ. Σπίρτζη, υπήρχαν νεώτερες ειδήσεις ότι το αεροδρόμιο Πάρου βρίσκεται σε πορεία κατασκευής σύγχρονων κτιρίων και επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης.

Οι εξελίξεις κρίθηκαν απόλυτα θετικές για την τουριστική αναβάθμιση της Πάρου, της Αντιπάρου αλλά και των γειτονικών νησιών μας.

Σε σχετική ανακοίνωση που έγινε από τον έπαρχο Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, Κ. Μπιζά, σημειωνόταν: «[…] Είναι προφανές ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον δήμο Πάρου, τον δήμο Αντιπάρου, τους τοπικούς κομματικούς φορείς, τους τοπικούς βουλευτές, τους συλλογικούς φορείς, τους επιχειρηματίες και κατοίκους των νησιών μας προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχουν δρομολογήσει σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που είχε ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς από την ΥΠA, η κατασκευή των νέων κτιρίων (περίπου 7.000 τ.μ. - 7.500 τ.μ.)

και η επέκταση του αεροσταθμού (από 1.400 μ. σε 1.800 μ.) θα πλησιάσουν, χωρίς την έκπτωση, τα 30 εκ. ευρώ.

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα των Κυκλάδων η ανακοίνωση της επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την έναρξη της διαδικασίας γνωμοδότησης-διαβούλευσης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την επέκταση του διαδρόμου.

Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένουμε να έχει διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα για την πορεία εκτέλεσης των σχετικών έργων, δηλαδή της κατασκευής των νέων κτιρίων και της επέκτασης του διαδρόμου».

Επίσης, για του λόγου το αληθές, ο κ. Μπιζάς δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το νέο αεροδρόμιο Πάρου.


 

Η άνοδος


 

Όλα τα στατιστικά στοιχεία -που έχει γράψει από την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου Πάρου η εφημερίδα μας- έχουν αποδείξει ότι το αεροδρόμιο του νησιού μας είναι ένα νέο Ελντοράντο για τα περιφερειακή αεροδρόμια της χώρας μας.

Ο δήμος Πάρου για την άνοδο των αφίξεων επιβατών που έγιναν το καλοκαίρι του 2018, δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου.

«Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Πάρου ανήλθαν στις 83.500, αυξημένες κατά  25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2017 και κατά 163% σε σχέση με το 2016! Τα στοιχεία αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σχετικά ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος δήλωσε: «Η Πάρος φέτος, καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ επισκεψιμότητας. Μετά την άνοδο των αφίξεων στο λιμάνι, έρχονται τώρα τα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία από το αεροδρόμιό μας για να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι το νησί μας μπαίνει σε μια νέα εποχή στο τουριστικό Τομέα.

Όπως πολλές φορές, έχω δηλώσει η άνοδος του Τουρισμού γεννά νέες υποχρεώσεις από όλους μας - και πρώτα από όλους από το δήμο μας. Οφείλουμε πλέον να εστιάσουμε σε μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που θα έχει διάρκεια στο χρόνο και παράλληλα θα σέβεται τους επισκέπτες, τη παράδοση, το περιβάλλον του νησιού και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Πάρος έχει μπροστά της ένα νέο μεγάλο στοίχημα να κερδίσει».


 

Το «φιλέτο»


 

Το νέο αεροδρόμιο του νησιού μας αποτελεί από το 2017 ένα «φιλέτο». Με μία προσεκτικότερη ματιά ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι στην απόφαση Σπίρτζη δεν υπάρχει κάποιο άλλο αεροδρόμιο στο Ν. Αιγαίο που να έχει καλύτερες προοπτικές.

Τα υπόλοιπα αεροδρόμια (πλην Πάρου) από το Νότιο Αιγαίο που βρίσκονται στην απόφαση Χρ Σπίρτζη, είναι τα εξής: Μήλου, Νάξου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου και Καστελόριζου.

Το αεροδρόμιο Πάρου πρέπει να είναι κάποιος τυφλός για να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι θέμα χρόνου ώστε να γίνει ουσιαστικά διεθνές με πτήσεις απ’ όλο τον κόσμο. Ούτε φυσικά τυχαίες είναι οι ειδήσεις για τις δράσεις που προγραμματίζονται για τις επεκτάσεις του σε διαδρόμους προσγείωσης απογείωσης και των κτιρίων.


 

Η ουσία


 

Η χώρα μας μετατρέπεται σε διαμετακομιστικό κόμβο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής και η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του εμπορευματικού κέντρου του Θριασίου.

Αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό κεφάλαιο εξασφαλίζει με ταχύτατους ρυθμούς λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους, οδικούς άξονες, αλλά και ελεύθερους χώρους, ειδικά στη Δυτική Αττική.

Ακόμα και σε νεοφιλελεύθερες οικονομικές λογικές είναι κανόνας ότι δεν μπορεί να πρυτανεύει η λογική του κέρδους σε τομείς που αφορούν βασικά αγαθά (υγεία, παιδεία, ενέργεια, νερό, μεταφορές κλπ). Και αυτό διότι στις ιδιωτικοποιημένες εταιρείες κοινής ωφέλειας, συμβαίνουν ΠΑΝΤΑ δύο πράγματα: α) αύξηση τιμών και β) απολύσεις προσωπικού, με αποτέλεσμα την πλημμελή συντήρηση των δικτύων.

Τέλος, η λειτουργία του δημόσιου τομέα –ειδικά στη χώρα μας- είναι η αιτία διαφωνιών εδώ και δεκαετίες. Όμως όλοι αναγνωρίζουν ότι εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν το δημόσιο τομέα είναι αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το κύριο συστατικό ενός έθνους. Για να λειτουργήσει ένα κράτος και το κράτος αυτό να συνεχίσει να υπάρχει ως έθνος, κάποια πράγματα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Οι δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, τα δίκτυα υποδομών, η πολιτιστική κληρονομιά, τα κοινά αγαθά (παραλίες, δάση κλπ), είναι δημόσιος πλούτος, που είναι απαραίτητος για τη συνέχιση ενός έθνους.

PRWTO_THEMA_2031118.jpg

PRWTO_THEMA_3031118.jpg

PRWTO_THEMA031118.JPG

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.