Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πάρος

Καλείσθε την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Καλείσθε την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 66547)

Θέμα 4ο: Καθορισμός του τέλους  για τη χρήση νέου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην  περιοχή  «Πίσω Λιβάδι» της Δημοτικής  Κοινότητας Μάρπησσας.

                                                    

                                                                                       

                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                         Μάρκος Ι. Κωβαίος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.