Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 12/2/2019

Πάρος

Την Τρίτη 12/2/2019 θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 13.30 στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Την Τρίτη 12/2/2019 θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 13.30 στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση, λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρ. υπουργικής απόφασηςαρ.οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019(ΦΕΚ Β’ 194) του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη».

Θέμα 2ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 3ο Έγκριση του 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου».

Θέμα 4ο Έγκριση του 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου».

Θέμα 5ο Έγκριση του 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2018»

Θέμα 6ο Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Συντηρήσεις επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Νήσου Πάρου»

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη: «Μελέτες ωρίμανσης έργου: Επέκταση του ΧΥΤΑ Πάρου»

Θέμα 8ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη: «Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Πάρου»

Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιανουαρίου 2019 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων  του Δήμου Πάρου».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.