Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 20/2/2019

Πάρος

Η ΔΕΥΑΠ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 20/2/2019 στο γραφείο της στις 11 το πρωί, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΔΕΥΑΠ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 20/2/2019 στο γραφείο της στις 11 το πρωί, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Σύναψη προγραμματική σύμβασης με πολυτεχνείο Κρήτης για την πράξη «Αναβάθμιση και αύξηση της δυναμικότητας της Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας με τη χρήση μικροσχάρας».

Θέμα 2ο: Σύναψη προγραμματική σύμβασης με πολυτεχνείο Κρήτης για την πράξη «Αντιμετώπιση των αποθέσεων ανθρακικών αλάτων στο δίκτυο Ύδρευσης.

Θέμα 3ο: Νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας Vodafone για τη χρήση GPS

Θέμα 4ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθικών και Δανείων για την ένταξη του έργου «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και ισχύει.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης  για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Επέκταση δυναμικότητας των Ε.Ε.Λ. Νάουσας Πάρου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα 6ο: Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

Θέμα 7ο: Ορισμός Υπαλλήλων για την εφαρμογή και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – Εκχώρηση δικαιώματος ψηφιακής υπογραφής

Θέμα 8ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης»

Θέμα 9ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμηθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για την διασύνδεση τεσσάρων αντλιοστασίων λυμάτων στο σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου»

Θέμα 10ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια επαγγελματικών αυτοκινήτων»

Θέμα 11ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου Ύδρευσης»

Θέμα 12ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2019.»

Θέμα 13ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Προμήθεια μεμβρανών αφαλάτωσης»

Θέμα 14ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την ένταξη του έργου «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο αφαλάτωσης.» στον Φιλόδημο

Θέμα 15ο: Αιτήσεις Δημοτών.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.