Πρόσκληση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Σύναψη προγραμματική σύμβασης με πολυτεχνείο Κρήτης για την πράξη «Αναβάθμιση και αύξηση της δυναμικότητας της Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας με τη χρήση μικροσχάρας».

Θέμα2ο: : Σύναψη προγραμματική σύμβασης με πολυτεχνείο Κρήτης για την πράξη «Αντιμετώπιση των αποθέσεων ανθρακικών αλάτων στο δίκτυο Ύδρευσης.

Θέμα3ο: Νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας Vodafone για τη χρήση GPS

Θέμα4ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθικών και Δανείων για την ένταξη του έργου «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και ισχύει.

Θέμα5ο: Λήψη απόφασης  για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Επέκταση δυναμικότητας των Ε.Ε.Λ. Νάουσας Πάρου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα6ο: Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.»

Θέμα7ο: Ορισμός Υπαλλήλων για την εφαρμογή και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – Εκχώρηση δικαιώματος ψηφιακής υπογραφής

Θέμα8ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης.»

Θέμα9ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Προμηθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για την διασύνδεση τεσσάρων αντλιοστασίων λυμάτων στο σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου»

Θέμα10ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Προμήθεια επαγγελματικών αυτοκινήτων.»

Θέμα11ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου Ύδρευσης.»

Θέμα12ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2019.»

Θέμα13ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Προμήθεια μεμβρανών αφαλάτωσης.»

Θέμα14ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την ένταξη του έργου «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο αφαλάτωσης.» στον Φιλόδημο

Θέμα15ο: Αιτήσεις Δημοτών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.