Αντικατάσταση των παλιών καλωδίων από χαλκό με οπτικές ίνες

Αντίπαρος

 

Από το γραφείο του δημάρχου Αντιπάρου ανακοινώθηκε σήμερα  ότι  προχωρά στην αντικατάσταση του παλιού δικτύου του ΟΤΕ.

 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ο Δήμος Αντιπάρου σε συνεργασία με τον Ο.Τ.Ε. προχωρά στην αντικατάσταση των παλιών καλωδίων από χαλκό με οπτικές ίνες., για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν  τέσσερις νέες υπερσύχρονες καμπίνες και θα αλλαχτούν οι παλιές.

Με το έργο αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ η ταχύτητα στο Διαδίκτυο και θα βελτιωθεί η ποιότητα των επικοινωνιών γενικότερα.

Έτσι ένα ακόμα έργο που ήταν απαίτηση ετών από τους επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά γίνεται πραγματικότητα.

 

 

 

Αναστάσιος Δ Φαρούπος

Δήμαρχος Αντιπάρου