Δρομολόγια Πούντα - Αντίπαρος & Αντίπαρος - Πούντα για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Αντίπαρος

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – NOVEMBER    

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ – WEEKENDS

ΑΠΟ  ΑΝΤΙΠΑΡΟ  ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ - FROM  ANTIPAROS TO POUNDA

07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – ΚΕΝΟ20:15 – ΚΕΝΟ 22:15 – 23:15

ΑΠΟ  ΠΟΥΝΤΑ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟ - FROM  POUNDA TO ANTIPAROS

07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30  14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – ΚΕΝΟ20:30 – ΚΕΝΟ 22:30 – 23:30

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – MONDAY  UNTIL FRIDAY

ΑΠΟ  ΑΝΤΙΠΑΡΟ  ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ - FROM  ANTIPAROS TO POUNDA

07:00 – 07:45 – 08:15 – ΚΕΝΟ09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45  11:15 – 11:45 – 12:15 13:15 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15  18:15 – 19:15 – 20:15 – ΚΕΝΟ22:15 – 23:15

ΑΠΟ  ΠΟΥΝΤΑ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟ - FROM  POUNDA TO ANTIPAROS

07:15 – 08:00 – 08:30 – ΚΕΝΟ09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00  11:30 – 12:00 – 12:30 13:30 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30  18:30 – 19:30 – 20:30 – ΚΕΝΟ22:30 – 23:30