Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, στις 28/8/2017

Αντίπαρος

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, στην αίθουσα «Καλουδάς», την Τρίτη 28/8/2017 και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2017

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ)

4. Έγκριση και παραλαβή μελετών, εκπονηθεισών από το Δήμο Τρικκαίων

5. Αποδοχή δωρεάς, έγκριση και παραλαβή της εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο «Μελέτη αισθητικής ταυτότητας και λειτουργικής οργάνωσης Δήμου Αντιπάρου»

6. Αιτήματα ύδρευσης