Δρομολόγια φέρι μπόουτ Αντιπάρου – Πούντας

Αντίπαρος

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστηριοποιείται στη γραμμή Αντιπάρου – Πούντας, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ

06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 - 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 - 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 - 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 - 19:15 – 19:45 – 20:15 – 21:15 – 22:15 - 23:15 – 00:15 – 01:15 

02:15 ΕΩΣ 3/9

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 - 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 - 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 - 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 -19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:30 – 22:30 - 23:30 – 00:30 – 01:30

02:30 ΕΩΣ 3/9