Σήμερα 25/11/2017 κυκλοφορεί με 4000 φ. η «Φωνή της Πάρου» και διατίθεται σε 60+ σημεία σε Πάρο

...