16
Κυρ, Δεκ

Εκδήλωση: "Αγροκήπιο Παροικιάς - Βιωματικό Πάρκο"

Εκδηλώσεις

Η παρουσία σας στην εκδήλωση θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

 

 Με εκτίμηση 

 Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων :

 

·         της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.)

·         του Συλλόγου Παρίων - Αντιπαρίων "Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ" και 

·         του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς Πάρου